Navigatie

Ervaringen van collegas

Om meteen naar de Arbocatalogus te gaan, klik in het linker menu op Toon alle informatie.

U heeft geselecteerd op: (verwijder selectie)

Ervaringen van collega s met goede oplossingen

Ervaringen van collega s met goede oplossingen
10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheidTools: 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid

10 praktische tips om veilig werken op de werkvloer.
Beleid fysieke belastingTools: Beleid fysieke belasting

Door een bedrijfsbeleid te ontwikkelen m.b.t. fysieke belasting, wordt er op structurele wijze aandacht aan fysieke belasting geschonken.
Beleidspiegel geluidTools: Beleidspiegel geluid

Instrument om sterke en zwakke kanten van preventie op gebied van geluid in kaart te brengen.
Bepalen hoe zwaar je tiltTools: Bepalen hoe zwaar je tilt

Een snelle methode om te bepalen wat het gewicht is van wat je tilt.
Bepalen hoeveel je mag dragenTools: Bepalen hoeveel je mag dragen

Een eenvoudige methode om te bepalen hoeveel je mag dragen.
Bepalen risico-index veiligheidsrisico’sTools: Bepalen risico-index veiligheidsrisico’s

De risico-index kan gebruikt worden voor het schatten en vergelijken van risico’s.
Bepalen van de blootstelling aan trillingenTools: Bepalen van de blootstelling aan trillingen

Met behulp van de trillingcalculator kunt u berekenen aan welke trilling u tijdens het werk wordt blootgesteld.
Bepalen van de energetische belastingTools: Bepalen van de energetische belasting

Door middel van deze tabel kan je bepalen of er sprake is van hoge energetische belasting.
Berekenen van het maximale tilgewichtTools: Berekenen van het maximale tilgewicht

Met behulp van deze tool kunt u het maximale toegestane tilgewicht in elke situatie eenvoudig berekenen.
Checklist aanschaf heftruckTools: Checklist aanschaf heftruck

Deze checklist bevat aandachtspunten die bij aanschaf van een nieuwe heftruck of bij vervanging van onderdelen van belang kunnen zijn.
Checklist gehoorproblemenTools: Checklist gehoorproblemen

Met deze checklist kunt u op eenvoudige wijze vaststellen of u een gehoortest nodig heeft.
Checklist machineveiligheidTools: Checklist machineveiligheid

Met de checklist machineveiligheid kunt u controleren of uw machine en de opstelling van de machine veilig en gezond is.
Checklist onderhoud rolcontainersTools: Checklist onderhoud rolcontainers

Slecht functionerende rolcontainers leiden tot zware arbeidsomstandigheden. Controleer daarom op tijd uw rolcontainer.
Checklist vrieshuizenTools: Checklist vrieshuizen

Deze checklist geeft een overzicht van noodzakelijke en mogelijke maatregelen bij het werken in extreem koude omstandigheden.
Checklist werken met handpallettrucksTools: Checklist werken met handpallettrucks

De handpallettruck is een veel gebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen.
Checklist werken met rolcontainersTools: Checklist werken met rolcontainers

Werken met rolcontainers geeft een flinke lichamelijke belasting. gebruik en onderhoud rolcontainers goed.
Duw- en trekcalculatorTools: Duw- en trekcalculator

Met de duw- en trekcalculator kunt u een inschatting maken van de kracht die geleverd moet worden om een last te verplaatsen.
Ergonomie van de vorkheftruckTools: Ergonomie van de vorkheftruck

Het boekje ergonomie van de vorkheftruck biedt u informatie van alle ergonomische aspecten van de bestuurderscabine.
GeluidscalculatorTools: Geluidscalculator

Met de geluidscalculator kunt u een inschatting maken aan welk geluidsniveau medewerkers gedurende de werkdag blootgesteld staan.

Hoe kan ik schade voorkomen?Tools: Hoe kan ik schade voorkomen?

Deze oplossing biedt een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om schade aan of door de heftruck te voorkomen.
Kennisdossier thermisch binnenklimaatTools: Kennisdossier thermisch binnenklimaat

Vanuit een samenwerkingsverband met diverse beroepsverenigingen zijn kennisdossiers over klimaatomstandigheden samengesteld en breed beschikbaar geste
Last Minute Risk AnalysisTools: Last Minute Risk Analysis

De “last minute risk analysis” is een korte algemene risico beoordeling.
Meetmethode voor bepalen kledingisolatieTools: Meetmethode voor bepalen kledingisolatie

Bij blootstelling aan extreme koude kan gebruik gemaakt worden van de norm NEN EN ISO 11079:2008 om te bepalen welke kledingisolatie gewenst is in bep
OorcheckTools: Oorcheck

Via diverse websites kunnen medewerkers testen hoe het met hun gehoor gesteld is.
Stappenplan invoeren maatregelenTools: Stappenplan invoeren maatregelen

Het invoeren van maatregelen om knelpunten op te lossen blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dit stappenplan kan u ondersteunen bij het invoeren van
TaakrisicoanalyseTools: Taakrisicoanalyse

Een taakrisicoanalyse is een beoordelingssystematiek om (veiligheid)risico’s in kaart te brengen.
Toelichting Plan van Aanpak na een RI&ETools: Toelichting Plan van Aanpak na een RI&E

Deze tool biedt u ondersteuning bij het vormgeven van uw Plan van Aanpak, na het uitvoeren van een RI&E .
Tool: Checklist instelmogelijkheden voor heftruckstoelenTools: Tool: Checklist instelmogelijkheden voor heftruckstoelen

Deze checklist geeft u een overzicht van belangrijke aandachtspunten bij het instellen van de heftruckstoel.
Tool: Checklist veiligheid heftrucksTools: Tool: Checklist veiligheid heftrucks

Werken met heftrucks geeft risico's. De heftruck moet veilig zijn en veilig gebruikt worden.
VeiligheidscultuurloepTools: Veiligheidscultuurloep

De veiligheidscultuurloep is een enquête die aangeeft wat er binnen het bedrijf verbeterd kan worden op onder andere het gebied van cultuur.
Zittend of staand werkenTools: Zittend of staand werken

Afhankelijk van de taken die op een werkplek worden uitgevoerd, kun je kiezen voor een zit- of een stawerkplek. Deze tool helpt u bij het komen tot ee