Navigatie

Ervaringen van collegas

Om meteen naar de Arbocatalogus te gaan, klik in het linker menu op Toon alle informatie.

U heeft geselecteerd op: (verwijder selectie)

Ervaringen van collega s met goede oplossingen

Ervaringen van collega s met goede oplossingen
AcculaadstationMinimumeisen: Acculaadstation

Een acculaadstation voor het verwisselen van accu’s van bijvoorbeeld de heftruck moet aan een aantal eisen voldoen.
Arbobesluit - Europese Richtlijn ArbeidsmiddelenMinimumeisen: Arbobesluit - Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen

Machines, gereedschappen, installaties en apparaten zonder CE markering moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen die in Nederland is geïntegree
Beperken van het tilgewichtMinimumeisen: Beperken van het tilgewicht

In de branche wordt ernaar gestreefd om, waar mogelijk, niet meer dan 23 kg per persoon te tillen.
Bescherm medewerkers tegen koudeMinimumeisen: Bescherm medewerkers tegen koude

Medewerkers die in koude werkomstandigheden werken, worden voldoende beschermd.
CE markeringMinimumeisen: CE markering

Een CE- markering op een machine, garandeert dat de machine voldoet aan de fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezond
Chauffeursbeveiliging op de heftruckMinimumeisen: Chauffeursbeveiliging op de heftruck

Elke heftruck moet voorzien zijn van een chauffeursbeveiliging (veiligheidsgordel, gesloten cabine, beugel) en deze moet ook gebruikt worden.
Eisen aan opstapjes en opstapbordessenMinimumeisen: Eisen aan opstapjes en opstapbordessen

Opstapjes en opstapbordessen moeten aan een aantal eisen voldoen.
Geluid, wat moet?Minimumeisen: Geluid, wat moet?

Bij geluidniveaus boven de 80 dB(A) en boven de 85 dB(A) zijn maatregelen verplicht.
Inleiding machineveiligheidMinimumeisen: Inleiding machineveiligheid

In deze eis worden de verschillende richtlijnen die gelden voor machines beschreven.
Lastdiagram op heftruckMinimumeisen: Lastdiagram op heftruck

Op een heftruck moeten een typeplaat en een werklastdiagram aanwezig zijn.
Machineveiligheid tijdens onderhoudMinimumeisen: Machineveiligheid tijdens onderhoud

Tijdens onderhoud van machines moet met verschillende zaken rekening gehouden worden. Dit is vastgelegd in het Arbobesluit.
Maximale dagelijkse blootstelling aan trillingenMinimumeisen: Maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen

De blootstelling aan trillingen mag niet boven de blootstellinggrens uitkomen.
Maximale duw- en trekkrachtMinimumeisen: Maximale duw- en trekkracht

Voorkom uitoefenen van te grote krachten bij duwen en trekken.
Meerijden is verboden!Minimumeisen: Meerijden is verboden!

Meerijden op een intern transportmiddel is verboden!
Niet rijden met een te hoge of geheven lastMinimumeisen: Niet rijden met een te hoge of geheven last

Het vooruit rijden met een te hoge last en het rijden met een geheven last is verboden.
Noodontgrendeling koel- en vriescellenMinimumeisen: Noodontgrendeling koel- en vriescellen

Koel- en vriescellen moeten voorzien zijn van een noodontgrendeling aan de binnenzijde.
Normen machineveiligheidMinimumeisen: Normen machineveiligheid

Er zijn heel veel normen op het gebied van machineveiligheid. Hier staan de meest relevante normen samengevat.
Opleiden chauffeurs intern transportMinimumeisen: Opleiden chauffeurs intern transport

Werknemers moeten met de bediening van het transportmiddel en de aard der
werkzaamheden vertrouwd zijn.
Pallets niet neergooien!Minimumeisen: Pallets niet neergooien!

Een pallet die op de grond wordt neergegooid veroorzaakt een te hoog piekgeluid.
Periodieke keuringMinimumeisen: Periodieke keuring

Machines en installaties worden periodiek gecontroleerd op een aantal veiligheidsaspecten.
Repeterende bewegingenMinimumeisen: Repeterende bewegingen

In de branche wordt ernaar gestreefd om repeterend werk af te wisselen met andere werkzaamheden.
Rijden met heftruck op openbare wegMinimumeisen: Rijden met heftruck op openbare weg

Bij rijden met de heftruck op de openbare weg is het wegenverkeersreglement van toepassing.
Toezicht en naleving dragen gehoorbeschermingMinimumeisen: Toezicht en naleving dragen gehoorbescherming

Maak afspraken m.b.t draagplicht van gehoorbescherming en houdt hier toezicht op!
Veiligheidsvoorzieningen heftruckMinimumeisen: Veiligheidsvoorzieningen heftruck

Een heftruck moet aan vele veiligheidsvoorschriften voldoen. Deze eis biedt u een overzicht.
Verplichte jaarlijkse keuring en onderhoud voor interne transportvoertuigenMinimumeisen: Verplichte jaarlijkse keuring en onderhoud voor interne transportvoertuigen

Om de veiligheid te waarborgen, moeten interne transport voertuigen jaarlijks gekeurd en periodiek onderhouden worden.
Voldoende toevoer verse luchtMinimumeisen: Voldoende toevoer verse lucht

Voor een optimaal binnenklimaat spelen meerdere factoren een rol. Een van deze factoren is de luchtkwaliteit.
Voorkom blootstelling aan uitlaatgassen!Minimumeisen: Voorkom blootstelling aan uitlaatgassen!

Het gebruik van verbrandingsmotoren is alleen onder zeer strenge voorwaarden toegestaan.
Voorkom hoog tillenMinimumeisen: Voorkom hoog tillen

Tillen boven de 180 cm dient vermeden te worden.
Voorkom tochtMinimumeisen: Voorkom tocht

Voor een optimaal binnenklimaat spelen meerdere factoren een rol. Een van deze factoren is de aanwezigheid van tocht. Probeer tocht zoveel mogelijk te
Voorlichting en toezichtMinimumeisen: Voorlichting en toezicht

Medewerkers moeten doeltreffend worden voorgelicht en opgeleid voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Warenwetbesluit - MachinerichtlijnMinimumeisen: Warenwetbesluit - Machinerichtlijn

De machinerichtlijn stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines.