Navigatie

Ervaringen van collegas

Om meteen naar de Arbocatalogus te gaan, klik in het linker menu op Toon alle informatie.

U heeft geselecteerd op: (verwijder selectie)

Ervaringen van collega s met goede oplossingen

Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Aanschaf veilige machinesBron oplossingen: Aanschaf veilige machines

Tips waarmee u ervoor zorg dat u een veilige machine koopt.
5S aanpakCollectieve oplossingen: 5S aanpak

5S is een gestructureerde methode om gezamenlijk orde en netheid op de werkplek in het bedrijf te bewerk stellingen.
Afscherming machinesCollectieve oplossingen: Afscherming machines

Afschermingen kunnen gevaarlijke zones van machines afschermen.
Behavioral Based Safety programmaCollectieve oplossingen: Behavioral Based Safety programma

Een behavioral based safety-programma is een integrale gedragsmatige aanpak om de veiligheidscultuur tot het hoogste niveau te brengen.
Collectieve oplossing: Visueel waarschuwingssignaal - Blue spotCollectieve oplossingen: Collectieve oplossing: Visueel waarschuwingssignaal - Blue spot

Een Blue Spot is een visueel waarschuwingssysteem dat voetgangers waarschuwt voor aankomende heftrucks.
CommunicatieplanCollectieve oplossingen: Communicatieplan

Een goed communicatieplan draagt bij aan effectieve communicatie.
Hekken en barrieresCollectieve oplossingen: Hekken en barrieres

Zones waar machines staan kunnen afgeschermd worden door middel van hekken en barričres.
LichtschermCollectieve oplossingen: Lichtscherm

Lichtschermen worden toegepast voor de beveiliging van draaiende delen.
Machine instructiekaartCollectieve oplossingen: Machine instructiekaart

Een schriftelijke werkinstructie die gebruikt kan worden bij het voorlichten van medewerkers over de risico’s en PBM's.
Melden near missesCollectieve oplossingen: Melden near misses

Het melden van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen helpt echte ongelukken te voorkomen.
Onderhoud aan machinesCollectieve oplossingen: Onderhoud aan machines

Om storingen en op den duur ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat onderhoud wordt gepleegd aan machines.
PreventiemedewerkerCollectieve oplossingen: Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
Toezicht houden en aansprekenCollectieve oplossingen: Toezicht houden en aanspreken

Leidinggevenden moeten zoveel mogelijk toezien op een veilige werkwijze van hun medewerkers en ze zijn nodig aanspreken op hun gedrag. Ok is het belan
ToolboxmeetingsCollectieve oplossingen: Toolboxmeetings

Door middel van toolboxmeetings worden arbeidsomstandigheden regelmatig onder de aandacht gebracht bij medewerkers.
Training medewerkersCollectieve oplossingen: Training medewerkers

Met een training worden kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van veiligheid vergroot.
Training operationeel leidinggevendenCollectieve oplossingen: Training operationeel leidinggevenden

Met een training wordt leidinggevenden handvatten geboden om te sturen op veilig werkgedrag.
Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machinesCollectieve oplossingen: Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machines

Voor onderhoud en reparaties is het noodzakelijk dat de machines volledig zijn uitgeschakeld. Voor reiniging is dit niet altijd mogelijk.
VeiligheidscampagneCollectieve oplossingen: Veiligheidscampagne

Een veiligheidscampagne bestaat uit op elkaar afgestemde activiteiten om regelmatig de aandacht te vestigen op veilig werken.
VeiligheidsdagCollectieve oplossingen: Veiligheidsdag

Met behulp van een veiligheidsdag wordt een impuls aan het veiligheidsbewustzijn gegeven.
VeiligheidssignaleringCollectieve oplossingen: Veiligheidssignalering

Risicovolle werkplekken en situaties markeren met veiligheidspictogrammen.
Voorlichting en instructieCollectieve oplossingen: Voorlichting en instructie

Door de werknemer een goede werktechniek aan te leren, worden ongelukken en ongemakken voorkomen.
WerkoverlegCollectieve oplossingen: Werkoverleg

In een werkoverleg kunnen knelpunten over de werksituatie besproken worden.
Workshop hoger managementCollectieve oplossingen: Workshop hoger management

In een workshop kunnen concrete doelstellingen worden vastgesteld om veilig werkgedrag te verbeteren
Training 1e lijns managementIndividuele oplossingen: Training 1e lijns management

De 1e lijns managers worden getraind op het gebied van kennis, inzichten en oplossingen ten aanzien van fysieke belasting.
Snijbeschermende handschoenenPBM's: Snijbeschermende handschoenen

Een snijbeschermende handschoen is een dunne handschoen met een hoge snijweerstand.
Het nut van extra impulsenGoede ervaringen: Het nut van extra impulsen

Extra impulsen zijn nodig om het veiligheidsbewustzijn hoog te houden.
Zelfdiscipline en elkaar aansprekenGoede ervaringen: Zelfdiscipline en elkaar aanspreken

Zelfdiscipline en elkaar aanspreken zijn van groot belang voor het blijvend veranderen van mentaliteit.
Arbobesluit - Europese Richtlijn ArbeidsmiddelenMinimumeisen: Arbobesluit - Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen

Machines, gereedschappen, installaties en apparaten zonder CE markering moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen die in Nederland is geďntegree
CE markeringMinimumeisen: CE markering

Een CE- markering op een machine, garandeert dat de machine voldoet aan de fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezond
Inleiding machineveiligheidMinimumeisen: Inleiding machineveiligheid

In deze eis worden de verschillende richtlijnen die gelden voor machines beschreven.
Machineveiligheid tijdens onderhoudMinimumeisen: Machineveiligheid tijdens onderhoud

Tijdens onderhoud van machines moet met verschillende zaken rekening gehouden worden. Dit is vastgelegd in het Arbobesluit.
Normen machineveiligheidMinimumeisen: Normen machineveiligheid

Er zijn heel veel normen op het gebied van machineveiligheid. Hier staan de meest relevante normen samengevat.
Periodieke keuringMinimumeisen: Periodieke keuring

Machines en installaties worden periodiek gecontroleerd op een aantal veiligheidsaspecten.
Voorlichting en toezichtMinimumeisen: Voorlichting en toezicht

Medewerkers moeten doeltreffend worden voorgelicht en opgeleid voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Warenwetbesluit - MachinerichtlijnMinimumeisen: Warenwetbesluit - Machinerichtlijn

De machinerichtlijn stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines.
10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheidTools: 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid

10 praktische tips om veilig werken op de werkvloer.
Bepalen risico-index veiligheidsrisico’sTools: Bepalen risico-index veiligheidsrisico’s

De risico-index kan gebruikt worden voor het schatten en vergelijken van risico’s.
Checklist machineveiligheidTools: Checklist machineveiligheid

Met de checklist machineveiligheid kunt u controleren of uw machine en de opstelling van de machine veilig en gezond is.
Last Minute Risk AnalysisTools: Last Minute Risk Analysis

De “last minute risk analysis” is een korte algemene risico beoordeling.
TaakrisicoanalyseTools: Taakrisicoanalyse

Een taakrisicoanalyse is een beoordelingssystematiek om (veiligheid)risico’s in kaart te brengen.
VeiligheidscultuurloepTools: Veiligheidscultuurloep

De veiligheidscultuurloep is een enquęte die aangeeft wat er binnen het bedrijf verbeterd kan worden op onder andere het gebied van cultuur.