Navigatie

Ervaringen van collegas

Om meteen naar de Arbocatalogus te gaan, klik in het linker menu op Toon alle informatie.

U heeft geselecteerd op: (verwijder selectie)

Ervaringen van collega s met goede oplossingen

Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Aanschaf veilige machinesBron oplossingen: Aanschaf veilige machines

Tips waarmee u ervoor zorg dat u een veilige machine koopt.
Afscherming machinesCollectieve oplossingen: Afscherming machines

Afschermingen kunnen gevaarlijke zones van machines afschermen.
Hekken en barrieresCollectieve oplossingen: Hekken en barrieres

Zones waar machines staan kunnen afgeschermd worden door middel van hekken en barri
LichtschermCollectieve oplossingen: Lichtscherm

Lichtschermen worden toegepast voor de beveiliging van draaiende delen.
Machine instructiekaartCollectieve oplossingen: Machine instructiekaart

Een schriftelijke werkinstructie die gebruikt kan worden bij het voorlichten van medewerkers over de risico
Onderhoud aan machinesCollectieve oplossingen: Onderhoud aan machines

Om storingen en op den duur ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat onderhoud wordt gepleegd aan machines.
PreventiemedewerkerCollectieve oplossingen: Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
VeiligheidsdagCollectieve oplossingen: Veiligheidsdag

Met behulp van een veiligheidsdag wordt een impuls aan het veiligheidsbewustzijn gegeven.
VeiligheidssignaleringCollectieve oplossingen: Veiligheidssignalering

Risicovolle werkplekken en situaties markeren met veiligheidspictogrammen.
WerkoverlegCollectieve oplossingen: Werkoverleg

In een werkoverleg kunnen knelpunten over de werksituatie besproken worden.
Training 1e lijns managementIndividuele oplossingen: Training 1e lijns management

De 1e lijns managers worden getraind op het gebied van kennis, inzichten en oplossingen ten aanzien van fysieke belasting.
Arbobesluit - Europese Richtlijn ArbeidsmiddelenMinimumeisen: Arbobesluit - Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen

Machines, gereedschappen, installaties en apparaten zonder CE markering moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen die in Nederland is ge
CE markeringMinimumeisen: CE markering

Een CE- markering op een machine, garandeert dat de machine voldoet aan de fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezond
Inleiding machineveiligheidMinimumeisen: Inleiding machineveiligheid

In deze eis worden de verschillende richtlijnen die gelden voor machines beschreven.
Machineveiligheid tijdens onderhoudMinimumeisen: Machineveiligheid tijdens onderhoud

Tijdens onderhoud van machines moet met verschillende zaken rekening gehouden worden. Dit is vastgelegd in het Arbobesluit.
Normen machineveiligheidMinimumeisen: Normen machineveiligheid

Er zijn heel veel normen op het gebied van machineveiligheid. Hier staan de meest relevante normen samengevat.
Periodieke keuringMinimumeisen: Periodieke keuring

Machines en installaties worden periodiek gecontroleerd op een aantal veiligheidsaspecten.
Voorlichting en toezichtMinimumeisen: Voorlichting en toezicht

Medewerkers moeten doeltreffend worden voorgelicht en opgeleid voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Warenwetbesluit - MachinerichtlijnMinimumeisen: Warenwetbesluit - Machinerichtlijn

De machinerichtlijn stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines.
Bepalen risico-index veiligheidsrisicoTools: Bepalen risico-index veiligheidsrisico

De risico-index kan gebruikt worden voor het schatten en vergelijken van risico
Checklist machineveiligheidTools: Checklist machineveiligheid

Met de checklist machineveiligheid kunt u controleren of uw machine en de opstelling van de machine veilig en gezond is.
Last Minute Risk AnalysisTools: Last Minute Risk Analysis

De
TaakrisicoanalyseTools: Taakrisicoanalyse

Een taakrisicoanalyse is een beoordelingssystematiek om (veiligheid)risico