Navigatie

Ervaringen van collegas

Om meteen naar de Arbocatalogus te gaan, klik in het linker menu op Toon alle informatie.

U heeft geselecteerd op: (verwijder selectie)

Ervaringen van collega s met goede oplossingen

Ervaringen van collega s met goede oplossingen
5S aanpakCollectieve oplossingen: 5S aanpak

5S is een gestructureerde methode om gezamenlijk orde en netheid op de werkplek in het bedrijf te bewerk stellingen.
Behavioral Based Safety programmaCollectieve oplossingen: Behavioral Based Safety programma

Een behavioral based safety-programma is een integrale gedragsmatige aanpak om de veiligheidscultuur tot het hoogste niveau te brengen.
CommunicatieplanCollectieve oplossingen: Communicatieplan

Een goed communicatieplan draagt bij aan effectieve communicatie.
Machine instructiekaartCollectieve oplossingen: Machine instructiekaart

Een schriftelijke werkinstructie die gebruikt kan worden bij het voorlichten van medewerkers over de risico
Melden near missesCollectieve oplossingen: Melden near misses

Het melden van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen helpt echte ongelukken te voorkomen.
PreventiemedewerkerCollectieve oplossingen: Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
Toezicht houden en aansprekenCollectieve oplossingen: Toezicht houden en aanspreken

Leidinggevenden moeten zoveel mogelijk toezien op een veilige werkwijze van hun medewerkers en ze zijn nodig aanspreken op hun gedrag. Ok is het belan
ToolboxmeetingsCollectieve oplossingen: Toolboxmeetings

Door middel van toolboxmeetings worden arbeidsomstandigheden regelmatig onder de aandacht gebracht bij medewerkers.
Training medewerkersCollectieve oplossingen: Training medewerkers

Met een training worden kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van veiligheid vergroot.
Training operationeel leidinggevendenCollectieve oplossingen: Training operationeel leidinggevenden

Met een training wordt leidinggevenden handvatten geboden om te sturen op veilig werkgedrag.
Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machinesCollectieve oplossingen: Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machines

Voor onderhoud en reparaties is het noodzakelijk dat de machines volledig zijn uitgeschakeld. Voor reiniging is dit niet altijd mogelijk.
VeiligheidscampagneCollectieve oplossingen: Veiligheidscampagne

Een veiligheidscampagne bestaat uit op elkaar afgestemde activiteiten om regelmatig de aandacht te vestigen op veilig werken.
VeiligheidsdagCollectieve oplossingen: Veiligheidsdag

Met behulp van een veiligheidsdag wordt een impuls aan het veiligheidsbewustzijn gegeven.
VeiligheidssignaleringCollectieve oplossingen: Veiligheidssignalering

Risicovolle werkplekken en situaties markeren met veiligheidspictogrammen.
Voorlichting en instructieCollectieve oplossingen: Voorlichting en instructie

Door de werknemer een goede werktechniek aan te leren, worden ongelukken en ongemakken voorkomen.
WerkoverlegCollectieve oplossingen: Werkoverleg

In een werkoverleg kunnen knelpunten over de werksituatie besproken worden.
Workshop hoger managementCollectieve oplossingen: Workshop hoger management

In een workshop kunnen concrete doelstellingen worden vastgesteld om veilig werkgedrag te verbeteren
Training 1e lijns managementIndividuele oplossingen: Training 1e lijns management

De 1e lijns managers worden getraind op het gebied van kennis, inzichten en oplossingen ten aanzien van fysieke belasting.
Snijbeschermende handschoenenPBM's: Snijbeschermende handschoenen

Een snijbeschermende handschoen is een dunne handschoen met een hoge snijweerstand.
Het nut van extra impulsenGoede ervaringen: Het nut van extra impulsen

Extra impulsen zijn nodig om het veiligheidsbewustzijn hoog te houden.
Zelfdiscipline en elkaar aansprekenGoede ervaringen: Zelfdiscipline en elkaar aanspreken

Zelfdiscipline en elkaar aanspreken zijn van groot belang voor het blijvend veranderen van mentaliteit.
Voorlichting en toezichtMinimumeisen: Voorlichting en toezicht

Medewerkers moeten doeltreffend worden voorgelicht en opgeleid voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheidTools: 10 tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid

10 praktische tips om veilig werken op de werkvloer.
Bepalen risico-index veiligheidsrisicoTools: Bepalen risico-index veiligheidsrisico

De risico-index kan gebruikt worden voor het schatten en vergelijken van risico
Checklist machineveiligheidTools: Checklist machineveiligheid

Met de checklist machineveiligheid kunt u controleren of uw machine en de opstelling van de machine veilig en gezond is.
Last Minute Risk AnalysisTools: Last Minute Risk Analysis

De
TaakrisicoanalyseTools: Taakrisicoanalyse

Een taakrisicoanalyse is een beoordelingssystematiek om (veiligheid)risico
VeiligheidscultuurloepTools: Veiligheidscultuurloep

De veiligheidscultuurloep is een enqu