Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Beleid fysieke belasting

Tools: Beleid fysieke belasting

Beschrijving
Veel medewerkers binnen de AGF hebben te maken met lichamelijk zwaar werk. Lichamelijke klachten vormen een belangrijke oorzaak van verzuim in de branche. Het voorkomen en beperken van verzuim ten gevolgde van fysieke belasting is daarom ook niet voor niets een belangrijk speerpunt binnen de branche.

Specificaties
Een beleid fysieke belasting kan het beste worden vormgegeven als een verbeteringcyclus. Hierin zijn de volgende stappen te onderscheiden: willen, weten, wegen, werken en waken.
In een beleid fysieke belasting dienen de risicogebieden en de wijze waarop ze beheerst worden gestructureerd te worden.
Willen: Fysieke belasting kan worden vastgelegd in een beleidsplan. Daarin beschrijft het bedrijf wat zijn doelstellingen zijn rondom fysieke belasting,  hoe het omgaat met knelpunten, voorlichting, RI&E, arbo-overleg e.d. Dat document is overigens niet wettelijk verplicht, maar is sterk aan te raden voor een bedrijf dat meer lijn in het arbobeleid wil aanbrengen.
Weten: Er wordt op een gedegen manier onderzocht en beschreven welke risico’s op het gebied van fysieke belasting er in het bedrijf zijn en hoe die kunnen worden opgelost. De voor de contractcatering ontwikkelde RI&E is zelden gedetailleerd genoeg. Vaak is een aparte verdieping nodig. 
Wegen: De analyse- instrumenten geven de kans op risico’s weer. Het bedrijf zal moeten kiezen welke daarvan het eerst opgepakt worden. Daarbij hoort ook een taakverdeling en een tijdsplanning bij. Kortom: er verschijnt een Plan van aanpak.
Werken: Aan de hand van het Plan van aanpak worden activiteiten ondernomen om de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren.
Waken: Het bedrijf en de OR zien erop toe dat het Plan van aanpak ook goed uitgevoerd wordt. Zo ja, is het de kunst deze situatie ook optimaal te houden. De arbobeleidscyclus (RI&E -> plan van aanpak -> jaarlijkse rapportage over het plan van aanpak) kunnen de maatregelen bewaken.

Voor- en nadelen
• Door het beleid op maat worden oorzaken van een hoge fysieke belasting inzichtelijk.
• Vermindering fysieke klachten.
• Verbetering arbeidsomstandigheden.

Randvoorwaarden bij aanschaf
• Maak van het voorkomen van fysieke belasting een vast agendapunt op het werkoverleg.
• Geef voorlichting en instructies aan uw medewerkers.
• Zorg er bij de aanschaf van hulpmiddelen, gereedschappen en machines voor dat deze bijdragen aan
  het voorkomen van fysieke belasting.
• Onderzoek of fysieke belasting ook te voorkomen is door een betere planning van het werkproces.
• Zorg er voor dat in de samenwerking met klanten/opdrachtgevers de fysieke belasting daadwerkelijk
  aandacht krijgt. Maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van.
• Onderzoek periodiek of het bedrijfsbeleid ook daadwerkelijk effectief is.

Mogelijke leverancier
• Arbodienst of www.vhphp.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.61 sterWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterren
Aantal waarderingen2013
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren