Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Toelichting Plan van Aanpak na een RI&E

Tools: Toelichting Plan van Aanpak na een RI&E

Beschrijving

In de Arbo-wet is opgenomen dat een werkgever de verplichting heeft om, op basis van de RI&E, een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen.

Met een RI&E brengt een werkgever alle Arbo risico’s van de organisatie in kaart. In het Plan van Aanpak moet aangegeven worden binnen welke termijn concrete maatregelen in verband met de geïnventariseerde risico’s, worden genomen.

 

Over het PvA dient met de werknemers te worden overlegd. De realisatie van de voorgestelde maatregelen uit de RI&E is vaak een lange termijn kwestie. Daarom heeft het de voorkeur om het PvA de vorm te geven van een meerjarenplan. De wet stelt overigens geen specifieke eisen aan de vormgeving van het schriftelijke PvA.

 

Uit een PvA moet in elk geval duidelijk naar voren komen:

 

• Welke maatregelen worden naar aanleiding van de geconstateerde risico's getroffen (hierbij moet een

  onderscheid zijn gemaakt naar vestiging, afdeling, werkplek en/of functie);

• Wat houd(t)(en) de maatregel(en) precies in?

• Op welke wijze worden de maatregelen uitgevoerd;

• Welke middelen worden hiertoe ter beschikking gesteld;

Wie is verantwoordelijk is voor de uitvoering;

• Op welke wijze en het tijdstip waaropwordt gerapporteerd en geëvalueerd over de voortgang;

• Het tijdstip wanneer de maatregelen moeten zijn gerealiseerd (einddatum).

• Het PVA moet een goed leesbaar, eenduidig en helder verhaal zijn. Zodanig, dat het een goede leidraad
  is voor het systematisch verbeteren van de arbeidsomstandigheden.


Toepassing

Voor de AGF branche is er een branche RI&E ontwikkeld, daarin is een PVA opgenomen. Indien u gebruik maakt van een andere RI&E kan dit hulpmiddel u ondersteuning bieden bij het vormgeven van uw Plan van Aanpak.


Hieronder kunt u de toelichting “Plan van Aanpak na een RI&E” downloaden.

Bestanden

Toelichting plan van aanpak RIE.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting
  • Intern transport: Alles over intern transport
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.81 sterWaardering 0.81 sterrenWaardering 0.81 sterrenWaardering 0.81 sterrenWaardering 0.81 sterren
Aantal waarderingen1947
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren