Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Juiste gehoorbescherming

PBM's: Juiste gehoorbescherming

• Type oplossing: Technisch
• Aanpak: Knelpunten
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Op verschillende werkplekken, zoals bijvoorbeeld op de inpakafdeling en in de koelcel, is het geluidsniveau dermate hoog dat oorbescherming wordt gedragen. Bij geluidsniveaus van boven de 80 dB(A) moet gehoorbescherming beschikbaar zijn. Boven de 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht.
Er zijn verschillende typen gehoorbescherming verkrijgbaar. Elk type kent zijn eigen toepassing. Om het gehoor van de medewerkers te beschermen is het maken van een juiste keuze van groot belang.
Er is een nieuwe generatie gehoorbescherming met vlakke demping. Vlakke demping zorgt voor behoud van de kwaliteit van geluid. Oplossing voor
Verminderen van het geluidsniveau, als er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
• Een goede gehoorbescherming op maat tegen geluidsoverlast veroorzaakt door machines etc. op
  de werkvloer.
• Afname van lawaaistress
• Vergroten spraakverstaanbaarheid
Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van
  collega’s.


Specificaties
Professionele gehoorbescherming dient te voldoen aan de norm NEN-EN 352. Vraag dit uw leverancier. Zie onderstaande tabel voor de voor- en nadelen van verschillende soorten gehoorbescherming:

Gehoorbescherming Voordelen Nadelen Geluidsreductie
Oordopjes (plastic) - Goedkoop
- Door iedereen te
gebruiken
- Hygienisch
-Omgevingsgeluid
blijft redelijk intact
Irritatie bij langdurig
gebruik
10 dB(A)
Schuimproppen - Goedkoop
- Door iedereen te
gebruiken
- Hygienisch
- Irritatie bij langdurig
gebruik
- Weinig draagcomfort
10-15 dB(A)
Otoplastieken
(op maat gemaakt)
- Comfortabel
- Selectief filtersysteem,
dempt alleen schadelijke
niveaus
- Leeftijd: 2-4 jaar
- Kosten
- Levertijd
- Regelmatig reinigen
Tot 30 dB(A)
Geluidskappen - Snel op te zetten
- Door meer mensen te
gebruiken
- Geintegreerde FM
ontvanger met volume-
begrenzer is mogelijk
- Warme oren bij lang
gebruik
- Minder hygienisch
- Weinig comfort
Tot 25 dB(A)

 

Randvoorwaarden
Organisatorisch:
• Medewerkers dienen geïnstrueerd te worden m.b.t. het juiste gebruik.
• Bewustwording van nut en noodzaak van het inzetten van gehoorbescherming daar waar nodig. Dit begint bij
  goede voorlichting aan alle medewerkers over de gezondheidsrisico’s van lawaai.
• Geluidonderzoek is noodzakelijk om in kaart te brengen op welke plekken medewerkers risico lopen op
  gehoorschade. Voor de juiste keuze van gehoorbescherming dienen daarbij het frequentiebereik (Hz) en
  de intensiteit van het geluid (dB) in kaart te worden gebracht.
• Periodiek gehooronderzoek aanbieden in PAGO aan medewerkers die aan hoge
  geluidniveaus staan blootgesteld.

Techniek:
Professionele gehoorbescherming dient te voldoen aan de norm NEN-EN 352. Vraag dit uw leverancier.

Omgeving:
• Voor de juiste keuze van gehoorbescherming dienen het frequentiebereik (Hz) en de intensiteit van het geluid
  (dB) in kaart te worden gebracht.
• Medewerkers instrueren over veilig gebruik en onderhoud van hun gehoorbescherming.
• Medewerkers in de gelegenheid stellen om het voor hun situatie meest geschikte type   gehoorbescherming
  aan te laten meten.

Implementatie
Aanschafkosten:
• Otoplastieken vanaf € 65,- per paar
• Universele oordoppen vanaf € 15,- per paar
• Gehoorkappen vanaf € 20,- per stuk
• Oorproppen vanaf € 0,50 per paar

Bijkomende kosten:
Budget vrijmaken om voldoende van het juiste type gehoorbeschermingsmiddelen aan te schaffen en ter beschikking te stellen.

Mogelijke fabrikant / leverancier
• Drogist (oorproppen)
Merford Akoestiekwinkel.nl, tel: 0183 - 675 010, www.akoestiekwinkel.nl
Gabriëls Gehoorbescherming, tel: 0416 - 28 49 37, www.gabriels-gehoorbescherming.nl
Eartech Gehoorbescherming, tel: 030 - 696 34 33, www.eartech.nl
 Alpine Industrial hearing protection, tel:0299 - 476 821, www.alpineindustrial.nl 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.55 sterWaardering 0.55 sterrenWaardering 0.55 sterrenWaardering 0.55 sterrenWaardering 0.55 sterren
Aantal waarderingen1965
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren