Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Gedragsaudit gehoorbescherming

Collectieve oplossingen: Gedragsaudit gehoorbescherming

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar


Beschrijving
Om zicht te krijgen op onveilig of ongezond gedrag kunnen gedragsaudits worden gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklijst. Op deze checklijst zijn drie categorieën ongewenst gedrag opgenomen:
• Direct ingrijpen, direct een gesprek met de medewerker aangaan (medewerker staat blootgesteld aan hoog
  lawaainiveau).

• Ongewenst gedrag waarop een medewerker door zijn leidinggevende aangesproken moet worden in een
  persoonlijk gesprek (b.v. geen gebruik van gehoorbescherming).

• Ongewenst gedrag waarvoor op groepsniveau maatregelen gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld herhaling
  van een training (b.v. algemeen advies over dragen gehoorbescherming).

  De uitslagen van de audit zijn input voor het invoeren van verbeteringen en/of correctieve
  maatregelen richting medewerkers.
Geanalyseerd dient te worden waarom de
  overtredingen worden begaan? Meestal is er geen kwade wil maar is het een kwestie van
  “overmotivatie” (effe snel iets doen) of “onnodig” (geluid is lang niet hard genoeg voor beschadiging).


Oplossing voor
Het (niet) naleven van het bedrijfsbeleid met betrekking tot het dragen van gehoorbescherming.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Een gedragsaudit moet leiden tot verbetering van gedrag en daardoor tot een verlaging van het risico op gehoorschade.

Specificaties
• De oplossing is met name geschikt in situaties waar gehoorbescherming wordt aangeboden, maar de
  medewerkers er slecht mee omgaan. Medewerkers maken geen gebruik van
  hulpmiddelen
• Het systeem van audits is vooral geschikt voor grotere bedrijven.
• Invoeren van een dergelijk systeem is alleen mogelijk na instemming van de OR.
• De audit moet op maat worden ontwikkeld (‘maatwerk’).
• De medewerkers die de audit gaan uitvoeren, moeten opgeleid worden in het gebruik ervan.
• Er dienen mensen vrijgemaakt worden voor het periodiek uitvoeren van de audits. De audit zelf kan door
  diverse mensen uitgevoerd worden, zoals een lijnmanager of een lid van een arbocommissie.
• De resultaten van de audits kunnen in een databestand worden verwerkt.


Randvoorwaarden
Organisatie:
• Ongezond en onveilig gedrag moet actief worden opgespoord en aangepakt. Hiervoor dient iemand in het
  bedrijf verantwoordelijk te zijn.

• De gedragsaudit kan worden uitgebreid met andere onderwerpen zoals fysieke belasting, gebruik van
  persoonlijke beschermingsmiddelen, HACCP, kwaliteit of milieu.


Implementatie
Aanschafkosten:
• Evt. ontwikkelingskosten
• Opleidingskosten

Mogelijke fabrikant / leverancier
n.v.t.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen2031
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren