Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Geluidsmetingen

Collectieve oplossingen: Geluidsmetingen

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Blootstelling aan een te hoog geluidniveau kan schadelijk zijn. Bepalend voor de uiteindelijke schadelijkheid is de dagdosis. Als u vijf dagen per week acht uur per dag werkt, is er tot 80 dB(A) geen gevaar op gehoorschade. Boven de 80 dB(A) neemt het risico dat uw gehoor wordt beschadigd snel toe.
Door middel van geluidmetingen op de specifieke werkplekken kunt u in kaart brengen aan welke geluidsniveaus de medewerkers blootgesteld worden.

Geluidsniveau (dB(A)) Veilige dagelijkse verblijfsduur
80 8 uur
83 4 uur
86 2 uur
89 1 uur
92 30 minuten
95 15 minuten


Oplossing voor
In kaart brengen van geluidsniveaus.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Vermindering gehoorschade door voorkomen van werken in te hoge geluidsniveaus.

Specificaties
Op elke arbeidsplaats moet, in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, het geluidsniveau worden vastgesteld. Hiervoor moeten metingen worden verricht.
Als er sprake is van schadelijk geluid, is het belangrijk om te weten:
Op welke werkplekken en bij welke werkzaamheden dit voorkomt
Hoe hoog de geluidsniveaus zijn
Hoeveel werknemers aan dit geluid zijn blootgesteld.

Hoe bepaal je het geluidsniveau?
Beoordeel of meet of het geluid boven de 80 dB(A) uitkomt. Dit kunt u zelf of door uw arbodeskundige laten
  uitvoeren. Een indicatie is dat indien men op een meter afstand van elkaar met stemverheffing moet
  spreken er mogelijk sprake is van geluidsniveaus boven de 80 dB(A).

Indien er sterk het vermoeden is dat het geluidsniveau boven de 80 dB(A) uitkomt, dan dient een
  uitgebreidere beoordeling plaats te vinden. Schakel de preventiemedewerker,
  een arbodeskundige of deskundige van een
  gespecialiseerd bedrijf in dat metingen verricht op die werkplekken waar u een te hoog geluidsniveau
  verwacht. Grofweg zijn er drie niveaus van geluidsonderzoek:

- Indicatief: de preventiemedewerker of deskundige loopt een rondje met een simpele geluidsmeter.
- Oriënterend onderzoek: Per werkruimte wordt vastgesteld of er sprake is van een te hoog geluidsniveau.
- Uitgebreid onderzoek: Per activiteit wordt bepaald wat daarvan de geluidsbelasting voor de medewerker
  is. Per medewerker wordt vervolgens, aan de hand van de tijdbesteding per activiteit, de dagdosis
  bepaald.


Neem maatregelen om de geluidsniveaus te verminderen:
Allereerst moet er geprobeerd worden om geluid aan de bron aan te pakken.
Afbakening van plek waar het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel.
Op werkplekken of gedurende werkzaamheden waar het geluidsniveau de 80 dB(A) overschrijdt, en er geen
  mogelijkheden zijn voor geluidsreductie of overkapping, moet gehoorbescherming ter beschikking
  gesteld worden.

Draagplicht gehoorbescherming bij geluidsniveaus >85 dB(A).
Indien medewerkers blootstaan aan geluidsniveaus boven de 80 dB(A), geldt de wettelijke verplichting om
  medewerkers in de gelegenheid te stellen hun gehoor periodiek te laten onderzoeken.


Randvoorwaarden
Organisatie:
Bepaal de geluidsniveaus voor verschillende werkplekken
Schakel een deskundige in waar nodig
Neem maatregelen ter voorkoming van hoge geluidsniveaus
Medewerkers dienen voorgelicht te worden over de risico’s en de maatregelen die genomen worden tegen
  lawaai.

Toezicht, leidinggevenden moeten er op toezien dat gehoorbescherming wordt gedragen.

Implementatie
Aanschafkosten:
Inhuur van een externe (voor het uitvoeren van geluidsmetingen) kost ca. 500,- per dagdeel.

Mogelijke fabrikant / leverancier
Bureau Geluid Support, tel: 043 - 458 41 65, www.geluidmeter.nl
• AV Consulting, tel: 0162 - 52 29 80, www.av-consulting.nl

Bestanden

Basis Inspectiemodule Geluid.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1664
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren