Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Voorlichting risico's geluid

Individuele oplossingen: Voorlichting risico's geluid

• Type oplossing: Gedragsmatig
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Schadelijk geluid komt op verschillende werkplekken voor. Naar schatting staan alleen al in de Nederlandse industrie 475.000 mensen dagelijks bloot aan schadelijk geluid van 80 dB(A) of meer. In de AGF groothandels vormen met name de inpakafdelingen, de machinekamers en de koelcellen een risico.
Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan blijvende gehoorschade veroorzaken.
Voor medewerkers is het lang niet altijd duidelijk wanneer en waarom gehoorbescherming nodig is. Het gevolg van te hoge geluidsblootstelling is namelijk niet direct waarneembaar, maar pas op de langere termijn.
Het is als werkgever belangrijk om je personeel goed in te lichten over de risico´s t.g.v. geluid.
Deze voorlichtingspresentatie kan op zichzelf gebruikt worden, maar ook als introductie voor nieuwe medewerkers en ter voorbereiding op een PMO-gehoor (Preventief Medisch Onderzoek).
Werknemers worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van lawaai op hun werk en de wijze waarop zijn in hun werkgedrag en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. De volgende onderdelen behoren zich in een voorlichtingstraject te bevinden:
• Waar en in welke mate komt risicovol lawaai voor.
• Wat zijn de gevolgen van schadelijk geluid.
• Welke maatregelen zijn geschikt.
• Welke maatregelen neemt het bedrijf.
• Welke maatregelen kan je als werknemers uitvoeren.
• Hoe gebruik je je persoonlijke beschermingsmiddelen goed.
• Waar kan de werknemer hulp krijgen bij problemen of gehoorklachten.

Oplossing voor
 Overbrengen van informatie aan werknemers.
 Lawaaischade aan het gehoor op lange termijn.
 Onveilig gedrag.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
 Door kennis over de risico’s van lawaai, zullen werknemers eerder geneigd zijn ook zelf maatregelen te
  treffen.

 Voorkomen van gehoorschade van werknemers.
 Verbeteren veiligheidsbewustzijn van werknemers.

Specificaties
De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
• Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele
  demonstratie hoe gehoorbescherming moet worden gedragen.

• Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een deskundige nieuw in diensttredende werknemers en geeft de
  voorlichting aan één of twee werknemers over de risico’s van lawaai op de werkplek en het belang van veilig
  dragen van gehoorbescherming.

• Periodieke rondgang waarbij medewerkers die onveilig gedrag ten aanzien van lawaai 
  vertonen direct worden aangesproken en voorgelicht worden over de risico’s van lawaai.

• Combinaties van de mogelijkheden.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Voor de groepsvoorlichting is tijd en ruimte nodig.
• Deskundige moet de presentatie geven eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts die voor de medische
  onderbouwing kan zorgen en cijfers kan laten zien op groepsniveau op basis van het  Preventief Medisch
  Onderzoek Gehoor.

• Bied medewerkers een preventief medisch onderzoek aan naar aanleiding van deze  voorlichting.
• Betrek de OR.

Implementatie

Aanschafkosten:
Externe trainer/werkplekconsulent kost tussen de € 400,- en € 500,- per dagdeel.

Mogelijke fabrikant / leverancier
Er zijn diverse adviesbureaus en arbodiensten die voorlichting verzorgen op het gebied van geluid.

Bestanden

Powerpoint Presentatie Geluid.pptx
Hard geluid is een sluipend gevaar.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.68 sterWaardering 0.68 sterrenWaardering 0.68 sterrenWaardering 0.68 sterrenWaardering 0.68 sterren
Aantal waarderingen1782
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren