Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Periodiek gehooronderzoek

Bron oplossingen: Periodiek gehooronderzoek

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
De werkgever is verplicht werknemers die in hun werk blootstaan aan een gemiddelde geluidsdosis van meer dan 80 dB(A) in de gelegenheid te stellen periodiek een gehooronderzoek te ondergaan. Het doel van deze periodieke onderzoeken is vast te stellen of er (reeds) sprake is van gehoorschade door het werk. Hieruit kan dan geconcludeerd worden of genomen maatregelen met betrekking tot geluidsreductie voldoende zijn geweest om (verdere) gehoorbeschadigingen tegen te gaan.
Hoe vaak een werknemer een gehooronderzoek moet ondergaan is afhankelijk van het geluidsniveau waarin hij of zij werkt. De frequentie van onderzoek wordt dan ook vastgesteld door een arboarts.

Oplossing voor
Vaststellen gehoorschade door het werk.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
• Voorkomen van gehoorschade van werknemers.
• Nemen van adequate maatregelen tegen gehoorbeschadiging.

Specificaties
• Deelname door medewerkers is vrijwillig.
De gehoortesten worden gestart met een vragenlijst aan de medewerker. Hierbij komen
  aan bod:

  - Oor- of gehoorklachten en eventuele behandelingen uit het verleden.
  - Klachten over gehoorschade: moeite met horen, oorsuizen, moeite met dialoog en
    rumoerige of rustige ruimten.

  - Blootstelling aan lawaai sinds vorige gehoortest.
  - Gebruik van gehoorbescherming.
  - Blootstelling aan lawaai voorafgaand aan deze gehoortest.
  - Blootstelling aan lawaai buiten het werk.
  - Zwangerschap.
De gehoortesten worden altijd afgenomen in een geluidsarme ruimte of cabine door een
  opgeleide audiometrist onder verantwoording van een bedrijfsarts.
Na afloop van de meting worden de resultaten direct met betrokkene besproken en,
  indien voorhanden, vergeleken met de vorige gehoortesten.

De resultaten van de gehoortesten worden (geanonimiseerd) op groepsniveau
  geanalyseerd en gerapporteerd.


Randvoorwaarden
Organisatie:
Informeer medewerkers over de voordelen van een gehooronderzoek.

Mogelijke fabrikant / leverancier
U kunt dit navragen bij uw bedrijfsarts.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.61 sterWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterrenWaardering 0.61 sterren
Aantal waarderingen1792
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren