Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Geluid, wat moet?

Minimumeisen: Geluid, wat moet?

Korte omschrijving
Bij geluidniveaus boven de 80 dB(A) en boven de 85 dB(A) zijn maatregelen verplicht.

Beschrijving
Binnen de AGF groothandels zijn verschillende machines en afdelingen waar medewerkers blootgesteld worden aan lawaai.

Het Arbobesluit onderscheidt een schadegrens van 80 dB(A) en een actiegrens van 85 dB(A).

Komt het lawaai boven de schadegrens van 80 dB(A), onderzoek dan hoe het geluid kunt beperken. Bij overschrijding van 80 dB(A) gelden de volgende verplichtingen:
• Het geluid op de werkplek wordt door middel van metingen in kaart gebracht.
• De werknemers worden voorgelicht over de risico's van blootstelling aan schadelijk
  geluid en over de maatregelen die worden genomen om die risico's zoveel mogelijk te
  beperken. Leg in de voorlichting duidelijk uit wat de voordelen zijn van het dragen van
  beschermingsmiddelen. Vertel uw werknemers dat ze lawaaidoof kunnen worden als ze
  die middelen niet gebruiken. Dan kan ze motiveren hun gehoor te beschermen.
• Aan werknemers die werken op plaatsen waar schadelijk geluid heerst, worden
  gehoorbeschermingsmiddelen met voorgeschreven demping beschikbaar gesteld.
• Vraag uw werknemers welke gehoorbeschermingsmiddelen zij prettig vinden. Koop die
  middelen voor uw werknemers.
• Werknemers die tijdens het werk een dagdosis oplopen van meer dan 80 dB(A),
  worden in de gelegenheid gesteld periodiek hun gehoor te laten onderzoeken. 
• Tip: vermeld de resultaten van uw onderzoek in een RI&E. Zet ook de maatregelen die 
  u neemt in de RI&E.

Komt het lawaai op de werkplek boven de actiegrens van 85 dB(A)? Dan komen daar de volgende verplichtingen bij:
• Het geluid op de werkplek wordt door middel van bronmaatregelen tot beneden 85 dB
  (A) gereduceerd, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd.
• Afbakening: Plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A), worden
  afgebakend en gemarkeerd, bijvoorbeeld met lijnen op de vloer of 
  waarschuwingsborden.
• Toegang: De toegang tot die plaatsen is beperkt tot degenen die er uit hoofde van hun
  functie moeten zijn.
• Bescherming: In deze gehoorbeschermingszones is het gebruik van
  gehoorbeschermingsmiddelen verplicht, zoals otoplastieken of gehoorkappen.
• Toezicht: leidinggevenden moeten er op toezien dat gehoorbescherming wordt
• Tip: laat het gehoor van uw medewerkers regelmatig onderzoeken. Zo’n 
  onderzoek heet een audiometrisch onderzoek. 
• Gebruiken uw werknemers de gehoorbeschermingsmiddelen niet? En hebben ze daar
  geen goede reden voor? Spreek ze daar dan op aan. De Arbeidsinspectie kan ook
  werknemers een boete geven.

Oplossingen
In deze Arbocatalogus vindt u onder het kopje "oplossingen" de uitwerkingen van de verschillende suggesties die hierboven worden gegeven.

Deze minimumeis valt onder het Arbobesluit art. 6.6 t/m 6.11.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Geluid: Alles over geluid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.65 sterWaardering 0.65 sterrenWaardering 0.65 sterrenWaardering 0.65 sterrenWaardering 0.65 sterren
Aantal waarderingen1792
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren