Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
5S aanpak

Collectieve oplossingen: 5S aanpak

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Sneller
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
5S is een methode om een gestandaardiseerde, ordelijke en nette werkomgeving en -methode te creëren. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Van oorsprong is 5S ontstaan in de productieomgeving en is een onderdeel in het Lean-gedachtegoed. 


De 5 S’en staan voor: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Systematisch verbeteren. 
• Scheiden: Wat heb je echt nodig en wat kan weg?;
• Schikken: Geef alles een plaats en zorg dat alles op zijn plaats blijft;
• Schoonmaken: Maak machines en omgeving schoon en zorg er voor dat alles schoon blijft;
• Standaardiseren: Standaardiseren heeft betrekking op het maken van afspraken, regels en voorschriften om
  de werkplek ordelijk te houden;
• Systematisch verbeteren: De voorgaande vier stappen worden weer doorlopen om de werkomgeving en
  -methodes te blijven verbeteren. Het systematisch verbeteren moet door iedereen binnen de organisatie
  gestimuleerd worden.

Oplossing voor
Verhogen bewustzijn medewerkers.

Ergonomie en veiligheidseffect
• Verhogen veiligheid door opgeruimde werkplekken en werkorganisatie
• Verhoging productiviteit door oa minder tijd voor zoeken naar spullen

Randvoorwaarden
Gedrag:
• Medewerkers en leiding moeten begrip naar elkaar tonen
• Medewerkers en leiding moeten respect voor elkaar hebben
• Doe moeite om je werkplek opgeruimd en schoon te houden
   
Organisatie:
• Orde en netheid verdienen continue aandacht van iedereen. Betrek de gehele organisatie. 
• Stimuleer eigen initiatief van medewerkers. 
• Geef als leidinggevende, het goede voorbeeld
• Schakel externe expertise in. 

Implementatie
Kosten:
Advies en begeleidingskosten. Afhankelijk van mate van inhuur.

Leverancier / fabrikant
Er zijn verschillende bedrijven die u kunnen ondersteunen bij het implementeren van een dergelijke aanpak. 
Bijvoorbeeld:
• Pol consultancy, tel: 035 6421701, www.werkslimmer.nl 
• vhp human performance, tel: 070 389 2010, www.vhphp.nl
• Lean Six Sigma, tel: 020 - 345 30 15, www.sixsigma.nl  

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.94 sterWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterren
Aantal waarderingen1254
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren