Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Voorlichting en toezicht

Minimumeisen: Voorlichting en toezicht

Korte omschrijving
Medewerkers moeten doeltreffend worden voorgelicht en opgeleid voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Beschrijving
Volgens de Arbowet, artikel 8, gelden de volgende verplichtingen tav voorlichting en onderricht. 

 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, evenals over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.
  1. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.
 2. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
 3. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.
 4. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's evenals op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 5. Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

 • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Duwen en trekken / Repeterend werk / Reiken / Overig
 • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen / Niet aangedreven middelen
 • Geluid: Alles over geluid
 • Klimaat: Alles over klimaat
 • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
 • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
 • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.95 sterWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterren
Aantal waarderingen1357
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren