Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Verplichtingen van werknemers

Minimumeisen: Verplichtingen van werknemers

Korte omschrijving
Ook de werknemer heeft een verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen.

Beschrijving

Arbowet Artikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Vooral is hij verplicht om:

  1. Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
  2. De hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;
  3. De op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
  4. Mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;
  5. De door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid direct ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast;
  6. De werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.94 sterWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterren
Aantal waarderingen1280
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren