Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Warenwetbesluit - Machinerichtlijn

Minimumeisen: Warenwetbesluit - Machinerichtlijn

Korte omschrijving
De machinerichtlijn stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines. 

Beschrijving
In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG) terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines (Wwb Machines).

Dit besluit stelt fabrikanten verantwoordelijk voor een veilige constructie van hun machines. Alle machines gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de machinerichtlijn en het Wwb Machines. Voor oudere machines in het bedrijf, maar ook voor nieuwere, gelden de eisen uit het Arbobesluit. In het Arbobesluit (hoofdstuk 7) staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers.

Werkgevers zijn vervolgens verplicht om ervoor te zorgen dat nieuwe machines aan dit besluit (blijven) voldoen door correct onderhoud conform de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

Omdat het praktisch onmogelijk was om alle bestaande machines aan de eisen van de Machinerichtlijn te laten voldoen, werd daarnaast voor bestaande machines de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen (zie minimumeis Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen) uitgevaardigd.

Hoofdzakelijk volgen hieruit de volgende verplichtingen:

  • Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen (artikel 3 Wwb Machines).
  • Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld. Aan de hand van dit dossier moet kunnen worden vastgesteld of en hoe aan de fundamentele of essentiële eisen is voldaan.
  • Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen. Verder bevat de gebruiksaanwijzing instructies betreffende het onderhoud en reparatie, zodat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen worden verricht.
  • Voorts dient een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen. Dus ook andere dan de Machinerichtlijn, indien toepasselijk, heeft voldaan.
  • Er moet CE-markering worden aangebracht.

In onderstaande tabel de verschillende aspecten van de Richtlijn Arbeidsmiddelen en de Machinerichtlijn naast elkaar.

Aspect Arbobesluit Warenwetbesluit
Verantwoordelijkheid Werkgever Producten of importeur
Van toepassing op Alle productiemiddelen Machines, veiligheidscomponenten
Moet eraan voldoen Tijdens gebruik Op moment van ingebruikstellen
Uitvoering/controle TD en/of arbocoordinator Ontwerper bij fabrikant of hoofdaannemer
Bewijsplichtig gedurende Levensduur machine in bedrijf 10 jaar na levering machine
Bewijsvoering d.m.v. Eigen analyse (checklist), onderhoudsboek en werkvoorschriften Technisch constructie dossier, gebruiksaanwijzing en verklaring van overeenstemming
Informatie aan gebruikers via Werkinstructies aan alle gebruikers Werkinstructies voor alle gebruikers
Gevaaridentificatie via RI&E RI&E
Maatregelen bij gevaren Voorkomen, indien niet mogelijk afschermen, indien niet mogelijk waarschuwen Voorkomen, indien niet mogelijk afschermen, indien niet mogelijk waarschuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestanden

MV3_De 10 meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn.pdf
MV3_De nieuwe Machinerichtlijn.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.93 sterWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterren
Aantal waarderingen1615
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren