Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
CE markering

Minimumeisen: CE markering

Korte omschrijving
Een CE- markering op een machine, garandeert dat de machine voldoet aan de fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid van de gebruiker.

Beschrijving
Machines moeten een – wettelijk verplichte – CE markering hebben. Een CE-markering laat zien dat de machine voldoet aan de Europese Productrichtlijnen (Conformité Européenne). Deze richtlijnen stellen vooral eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook moet de machine een verklaring van overeenstemming hebben van de fabrikant. Hierin verklaart de fabrikant dat zijn product aan alle van toepassing zijnde Europese Richtlijnen voldoet.

Een machine zonder verklaring van overeenstemming en / of gebruiksaanwijzing mag niet in gebruik worden gesteld. Ontbreekt één van deze elementen, of is de CE- markering onterecht op het product geplaatst, dan kunnen er door een controlerende instantie (waaronder de arbeidsinspectie) sancties aan uw bedrijf worden opgelegd.

Een correct aangebrachte CE-markering kunt u op de volgende manier herkennen?

  1. Is een Verklaring van Overeenstemming opgesteld, ondertekend en aangeleverd?
  2. Is de CE markering aangebracht (in de juiste grafische vorm)?
  3. Is het typeplaatje compleet?
  4. Zijn signaleringen (teksten, pictogrammen, etc.) op de machine aanwezig?
  5. Is de gebruikershandleiding volledig, in de juiste taal opgesteld en aangeleverd?
  6. Is de taal van de teksten op de machine juist?
  7. Is het technisch veiligheidsniveau van de machine in orde?

Let op. Het feit dat een machine voldoet aan de CE normering betekent niet automatisch dat een apparaat veilig werkt. Tussentijds kan er altijd een mankement optreden. Het is daarom van belang de machines ook tussentijds worden gecontroleerd door de ondernemer en/of de werknemer.

Indien wijzigingen worden doorgevoerd aan bestaande CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen of nieuwe arbeidsmiddelen worden samengebouwd met bestaande arbeidsmiddelen dan komt de (door leverancier aangebrachte) CE-markering te vervallen. Om een samengesteld arbeidsmiddel weer te laten voldoen aan de eisen uit de machinerichtlijn dient een specifieke risico-inventarisatie en evaluatie te worden uitgevoerd van het betreffende arbeidsmiddel. Deze inventarisatie mag door de werkgever zelf worden uitgevoerd; maar over het algemeen is dit werk voor deskundigen op het gebied van machineveiligheid: risicoanalyse conform NEN -EN 14121-1 Veiligheid van machines.

Bestanden

MV5_De 10 meest gestelde vragen over CE-markering.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.98 sterWaardering 0.98 sterrenWaardering 0.98 sterrenWaardering 0.98 sterrenWaardering 0.98 sterren
Aantal waarderingen1237
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren