Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Periodieke keuring

Minimumeisen: Periodieke keuring

Korte omschrijving
Machines en installaties worden periodiek gecontroleerd op een aantal veiligheidsaspecten.

Beschrijving
Het werken met machines kan gevaarlijk zijn. De risico’s die het vaakst voorkomen bij machines in de AGF groothandels zijn: knellen en pletten, intrekgevaar en snijgevaar. Voor alle apparaten, gereedschappen en installaties die op de werkplek worden gebruikt geldt dat deze geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers (zie Richtlijn Arbeidsmiddelen). Om ervoor te zorgen dat machines veilig blijven, moet de werkgever de machines periodiek laten keuren.

  • In het Arbobesluit (art. 7.4a, derde lid) staat dat keuringen van arbeidsmiddelen minimaal 1x per jaar moet plaatsvinden. Maar eigenlijk is de keuringsfrequentie afhankelijk van het soort arbeidsmiddel, de mate van het gebruik en de omstandigheden (vocht, slijtage, onderhoud, en dergelijke). Een en ander wordt vaak ook in onderhoudschema’s aangegeven.;
  • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig: de keuringsdatum wordt genoteerd in het onderhoudslogboek, in een keuringsdossier of op het arbeidsmiddel door middel van een sticker;
  • In alle gebruiksfasen van het arbeidsmiddel is ook een keuring nodig. Gebruiksfasen van de arbeidsmiddelen zijn: na installatie en voor ingebruikname (bijv. na montage), als middel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen (en weer tot gevaar leiden) en als zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die weer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel;
  • Keuringen moeten door een deskundig persoon worden uitgevoerd;
  • De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6. De arbeidsmiddelen die vallen in de klassen 0 tot en met 2 mogen door eigen medewerkers worden gekeurd, mits zij hiervoor zijn opgeleid;
   
0 Voorlichting en onderricht.
1 Dekundig persoon (speciale opleiding).
2 Deskundig persoon (speciale erkende of geaccrediteerde opleiding) die een onafhankelijke positie bekleedt ten opzichte van degenen, die bij de keuringsuitkomsten belang hebben.
3 Zie klasse 2 + kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2000 of specifieke accreditatie.
4 t/m 6 Onafhankelijke keuringsinstantie (door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd.

 

 

 

 

 

 

 

  • De medewerker die keurt moet bekend zijn met het gebruik van het arbeidsmiddel, de gevaren ervan en de beoordelingscriteria. Ook moet de medewerker bekend zijn met fabrikaatgerichte eisen en kunnen beschikken over het noodzakelijke meetgereedschap.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke partijen, welke keuring het meest geschikt is.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.95 sterWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterrenWaardering 0.95 sterren
Aantal waarderingen1717
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren