Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Arbobesluit - Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen

Minimumeisen: Arbobesluit - Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen

Korte omschrijving
Machines, gereedschappen, installaties en apparaten zonder CE markering moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen die in Nederland is geïntegreerd in het Arbobesluit.

Beschrijving
De Richtlijn Arbeidsmiddelen is sinds 1 januari 1997 van kracht. De richtlijn heeft betrekking op machines, gereedschappen, installaties en apparaten, zonder CE markering. De bedoeling is om, ook voor niet CE gemarkeerde arbeidsmiddelen, een bepaald minimumniveau van veiligheid te bereiken.

De Arbeidsmiddelenrichtlijn kent minimumeisen waaraan arbeidsmiddelen (veelal machines) moeten voldoen en is in Nederland geïntegreerd in het Arbobesluit (hoofdstuk 7).
De voorschriften in de Arbeidsmiddelenrichtlijn hebben betrekking op veiligheid en gezondheid van werknemers in relatie tot zowel de plaats waar de arbeid wordt verricht als de middelen waarmee het werk wordt uitgevoerd. De werkgever is, op basis van deze richtlijn, verplicht om per arbeidsmiddel een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te maken.

Deze RI&E dient schriftelijk te worden vastgelegd. In de RI&E staan naast alle werkplekrisico’s ook de risico’s ten gevolge van het werken met arbeidsmiddelen. Tevens dient de RI&E een plan van aanpak te bevatten om de geïnventariseerde risico’s zoveel mogelijk te vermijden of te beperken.

In onderstaande tabel de verschillende aspecten van de Arbobesluit - Richtlijn Arbeidsmiddelen en het Warenwetbesluit - Machinerichtlijn naast elkaar.

Aspect Arbobesluit Warenwet
Verantwoordelijkheid Werkgever Producent of importeur
Van toepassing op Alle productiemiddelen Machines, veiligheidscomponenten
Moet eraan voldoen Tijdens gebruik Op het moment van in gebruikstelling
Uitvoering/controle TD/arbocoordinator Ontwerper bij fabrikant of hoofdaannemer
Bewijsplichtig gedurende Levensduur machine in bedrijf 10 jaar na levering machine
Bewijsvoering d.m.v. Eigen analyse (checklist), onderhoudsboeken en werkvoorschriften Technisch Constructie Dossier, gebruiksaanwijzing en verklaring van overeenstemming
Informatie aan gebruikers via Werkinstructies Werkinstructies
Gevaaridentificatie via RI&E RI&E
Maatregelen bij geconstateerde gevaren Voorkomen, indien niet mogelijk afschermen, indien niet mogelijk waarschuwen Voorkomen, indien niet mogelijk afschermen, indien niet mogelijk waarschuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.92 sterWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterren
Aantal waarderingen1331
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren