Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Normen machineveiligheid

Minimumeisen: Normen machineveiligheid

Korte omschrijving
Er zijn heel veel normen op het gebied van machineveiligheid. Hier staan de meest relevante normen samengevat. 

Beschrijving
Hieronder vind u een overzicht van relevante normen op het gebied van machineveiligheid. Let op; dit zijn niet alle normen die gelden voor het werken met machines, maar een selectie van de meest relevante normen.

Nadere informatie is te verkrijgen op de site van het NEN: www.nen.nl.

Onderwerp Nummer Titel
Algemene ontwerpmethodiek EN-ISO 12100-1:2004 Veiligheid van machines. Basisbegrippen. Algemene ontwerpbeginselen. Deel 1: Basisterminologie, methodologie
Technische basisbegrippen EN-ISO 12100-2:2004 Veiligheid van machines. Basisbegrippen. Algemene ontwerpbeginselen. Deel 2: Technische beginselen
Veiligheidsafstanden; bovenste en onderste ledematen EN-ISO 13857:2008 Veiligheid van machines. Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevarenzones door bovenste en onderste ledematen.
Minimumafstanden om beknelling te vermijden EN 349: 1994 + A1: 2008 Veiligheid van machines. Minimumafstanden ter voorkoming van bekneld raken van menselijke lichaamsdelen (EN-ISO 13854).
Risicobeoordeling EN-IS 14121-1:2007 Veiligheid van machines. Principes.
Risicobeoordeling NPR-ISO/TR 14121-2:20008 Veiligheid van machines – Risicobeoordeling – Deel 2: Praktische gis en voorbeelden van methoden.
Blokkeervoorzieningen EN-ISO 14119:2010 Veiligheid van machines. Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen. Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze.
Onverwacht opstarten EN 1037:1996 + A1:2008 Veiligheid van machines. Voorkoming van onbedoeld starten.
Besturing en beveiliging EN-IEC 62061:2005 Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie.
Besturing en beveiliging EN-ISO 13849-1: 2008 Veiligheid van machines. Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen.
Besturing en beveiliging EN-ISO 13849-2: 2008 Veiligheid van machines. Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. Deel 2: Validatie.
Tweehandenbediening EN 574: 1997 + A1: 2008 Veiligheid van machines. Tweehandenbediening. Functionele aspecten. Grondslagen voor het ontwerp.
Noodstoppen EN-ISO 13850:2008 Veiligheid van machines. Noodstopvoorzieningen. Functionele aspecten ontwerpbeginselen.
Contacttemperaturen warme oppervlakken EN-ISO 13732-1: 2008 Ergonomie van de thermische omgeving – Methoden voor de beoordeling van responsie van de mens op contact met oppervlakten – Deel 1: Warme oppervlakken.
Contacttemperaturen temperatuurgewaarwording prEN 13732-2: 2008 Ergonomie van de thermische omgeving – Methoden voor de beoordeling van responsie van de mens op contact met oppervlakten – Deel 2: Contact met oppervlakken van gematigde temperatuur.
Contacttemperaturen koude oppervlakken EN-ISO 13732-3: 2008 Ergonomie van de thermische omgeving – Aanraken van koude oppervlakken – Deel 3: Ergonomische gegevens en leidraad voor toepassing.
Naderingssnelheden van lichaamsdelen EN-ISO 13855:2010 Veiligheid van machines. Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam.
Eisen aan afschermingen EN-ISO 14120:2002 Veiligheid van machines. Afschermingen. Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen.
Eisen aan elektrische afschermingen IEC 60529: 1989 + A1:2001 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering).
Elektrische veiligheid EN-IEC 60204-1:2006 + A1:2009 Veiligheid van machines. Elektrische uitrusting van industriële machines. Deel 1: Algemene eisen.
Gekoppelde systemen EN-ISO 11161:2007 + A1: 2010 Veiligheid van machines – Geïntegreerde productiesystemen – Algemene eisen.
Robots EN-SIO 10218-1:2009 Robots voor industriele omgevingen – Veiligheidseisen – Deel 1: Robots.
Robotsystemen prEN-ISO 10218-2:2008 Robots voor industriele omgevingen – Veiligheidseisen – Deel 2: Robotsystemen en integratie.
Toepassing beveiligingsinrichtingen NPR-IEC-CLC/TS 62046:2008 Veiligheid van machines – Toepassing van beveiligingsinrichtingen om de aanwezigheid van personen te detecteren.
Signalering, markeringen en bediening NEN-EN-IEC 61310-1:2008 Veiligheid van machines – Signaleringen, markeringen en bediening – Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare, voelbare signalen.
Signalering, markeringen en bediening NEN-EN-IEC 61310-2:2008 Veiligheid van machines – Signaleringen, markeringen en bediening – Deel 2: Eisen aan markeringen.
Signalering, markeringen en bediening NEN-EN-IEC 61310-3:2008 Veiligheid van machines – Signaleringen, markeringen en bediening – Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen.

Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen

NEN-EN 981: 1997+A1:2008 Veiligheid van machines – Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen.

Werkplekken bij machines

NEN-EN-ISO 14738:2008 Veiligheid van machines – Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.91 sterWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterren
Aantal waarderingen1722
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren