Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Veiligheidssignalering

Collectieve oplossingen: Veiligheidssignalering

• Type oplossing: Organisatorisch en Gedragsmatig
• Productiesnelheid: Sneller
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Het werken met machines brengt risico’s met zich mee. Knel- en pletgevaar, snijgevaar en intrekgevaar zijn veel voorkomende risico’s bij het werken met machines in de AGF branche. Daar waar deze risico’s niet voldoende gereduceerd kunnen worden door technische maatregelen, dienen machines voorzien te worden van veiligheidspictogrammen. Veiligheidspictogrammen moeten voldoen aan de Richtlijn Veiligheids- en/of Gezondheidssignalering (92/58/EG). Hierin worden de minimum voorschriften waaraan de veiligheid-  en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen, beschreven. Ook andere werksituaties kunnen gevaren opleveren, bijvoorbeeld transportbanden die op hoogte over de werkvloer heen geplaatst zijn. Hierdoor is een risico op stoten van het hoofd. Ook hier kan een veiligheidssignalering een oplossing bieden, daar waar andere technische maatregelen niet mogelijk zijn.   

Oplossing voor
Vergroten van veiligheid bewustzijn tijdens het werk.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Voorkomen van onbewust onveilig handelen.

Specificaties oplossing
Veiligheidspictogrammen zijn er in vele uitvoeringen.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Door middel van RI&E Machineveiligheid is in kaart gebracht op welke plekken medewerkers en derden in
  aanraking kunnen komen met risico’s met betrekking tot machines.
• Voor elke situatie moet een aanvaardbaar risico niveau worden vastgelegd.
• Ga altijd eerst na of er ook andere mogelijkheden zijn om het risico te reduceren. Kan de bron worden
  weggenomen, kunnen er technische maatregelen worden genomen?
• Indien bepaalde risico’s toch niet kunnen vermeden worden, moeten deze duidelijk aangegeven worden.
• Creëer een mogelijkheid op een direct zichtbare plaats aan de machine om de pictogrammen te bevestigen.
  Het pictogram moet waargenomen worden voordat het risico met betrekking tot machineveiligheid kan
  ontstaan.
• Daar waar pictogrammen geen betekenis hebben, pictogrammen weghalen. Anders verliezen ze hun
  signaleringskracht op plekken waar ze wel betekenis (moeten) hebben.

Technisch:
Pictogrammen moeten herkenbaar zijn.

Implementatie
Aanschafkosten:
Veiligheidspictogrammen zijn er in diverse uitvoeringen. Prijs is afhankelijk van keuze.

Mogelijke fabrikant / leverancier
• Overtoom International Nederland BV, tel: 030 - 229 62 11, www.overtoom.nl
• BOMAX, tel:  0486 - 47 63 51, www.bomax.net

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen
  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.92 sterWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterrenWaardering 0.92 sterren
Aantal waarderingen1505
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren