Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Melden near misses

Collectieve oplossingen: Melden near misses

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Gevaarlijke situaties zijn situaties waarbij verwacht mag worden dat zij zonder het nemen van de juiste maatregelen tot een ongeval of een incident kunnen leiden. Voorbeelden: een monteur omzeilt de beveiliging van een machine, een medewerker klautert op een machine, een medewerker rent over een natte, gladde vloer.

Een bijna ongeval is een ongewenste gebeurtenis met een goede afloop. Er is geen persoonlijke of materiële schade, maar voor het zelfde geld had de gebeurtenis wel geleid tot een ongeval. Bijna ongevallen zijn waarschuwingen. Voorbeelden zijn: een medewerker komt met zijn hand bijna tussen de messen van een machine, een medewerker verliest zijn evenwicht en valt bijna van een machine, een medewerker glijdt uit, maar kan nog net zijn evenwicht bewaren.

Oplossing voor
Vroegtijdige onderkenning van risicovolle situaties, waardoor maatregelen getroffen kunnen worden om erger te voorkomen.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Voorkomen van ongevallen door inzicht te krijgen in onveilige situaties.

Een proactief beleid is gericht op nadenken en handelen zodanig dat ongevallen worden voorkomen. Daarnaast kan het kostenverlagend werken. Het bewust maken van het begrip proactief handelen kan leiden tot een andere manier van denken door de gehele organisatie heen. Om een dergelijke verandering te bewerkstelligen zullen de deelnemers gemotiveerd moeten worden om proactief te gaan denken.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Stel heldere procedures op voor het melden van gevaarlijke situaties en bijna ongevallen.
• Laat de gevaarlijke situaties en bijna ongevallen schriftelijk melden. Gebruik eenvoudige formulieren
  of kaartjes om de drempel om te melden zo laag mogelijk te maken.
• Instrueer en motiveer medewerkers en leidinggevenden rondom het melden.
• Registreer alle meldingen.
• Los risicovolle situaties zo snel mogelijk op.
• Analyseer met enige regelmaat de registreerde bijna ongevallen en signaleer trends.
• Tref preventieve maatregelen om bijna ongevallen te voorkomen.
• Stel de melder zo spoedig mogelijk op de hoogte van vervolgacties op basis van de
  melding.
• Geef medewerkers en leidinggevenden geregeld terugkoppeling over de acties die zijn voortgekomen uit de
  meldingen.

Gedrag
• Het is belangrijk dat medewerkers en leidinggevende op de hoogte zijn van het nut van het melden van bijna
  ongevallen. 
• Neem nooit de houding aan dat een bijna ongeval kilometers ver weg is. De volgende keer zullen het wel eens
  de laatste meters voor jou of voor een collega kunnen zijn.
• Ook kleine bijna ongevallen, zoals struikelen, zijn het melden waard.

Implementatie
Aanschafkosten:
Niet van toepassing.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.97 sterWaardering 0.97 sterrenWaardering 0.97 sterrenWaardering 0.97 sterrenWaardering 0.97 sterren
Aantal waarderingen1745
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren