Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machines

Collectieve oplossingen: Veilig uitvoeren van onderhoud en reiniging machines

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Onderhoud
Er mogen alleen onderhoudswerkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, wanneer de machine is uitgeschakeld en drukloos en spanningsloos is. Het is niet altijd mogelijk het onderhoud onder 100% veilige omstandigheden te laten doen. Besteed daarom extra aandacht aan deze werkzaamheden en de mensen die dit werk uitvoeren.

Onderhoud leidt vaak tot speciale risico’s, bijvoorbeeld omdat beveiligingen zijn losgekoppeld of elektrisch geleidende delen open liggen. Ook na het onderhoud moet de gebruiker verdacht zijn op afwijkende risico’s: zo kan het zijn dat de gebruikelijke beveiligingen niet of verkeerd zijn aangebracht, waardoor de machine bijvoorbeeld op onverwachte momenten opstart. Dit alles kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Maak daarom van deze bijzondere risico’s een afzonderlijke risicoanalyse.

Reiniging
Bij het reinigen van machines is het niet altijd mogelijk om de machine geheel uit te schakelen. Het ronddraaien van bewegende delen is nodig om e.e.a. goed schoon te kunnen maken. Zorg ervoor dat de bewegende delen (waar deze moeten blijven draaien) zeer langzaam bewegen.

Lockout-tagoutprocedure
Zorg ervoor dat niemand de machine in werking kan zetten zonder dat de monteur daar toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook als de werkzaamheden worden verricht door een multidisciplinair team. Als de ene groep onderhoudsmedewerkers gereed is, kan de machine pas worden opgestart als ook de andere ploeg klaar is. Om op dit punt misverstanden te voorkomen kunt u gebruikmaken van een lockout-tagoutprocedure. Volgens deze procedure wordt de energietoevoer afgesloten en beveiligd met grendels of sloten. De afsluiting is duidelijk gemarkeerd met een tag. Ook is in de procedure opgenomen op welke wijze de herstart weer kan plaatsvinden.

Oplossing voor
Vergroten van de machineveiligheid voor alle machines.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Voorkomen van ongevallen door het werken aan een machine die niet op de juiste wijze van de energiebron is losgekoppeld.

Veilig stellen dat de machines bij onderhoud uitgeschakeld zijn en blijven met een duidelijke markering voor het overige personeel.

Specificaties oplossing
Afhankelijk van oplossing.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Deskundigheid personeel.
• Aanwijzing van deskundigen door organisatie.
• Betrek het onderhoudspersoneel bij het opstellen van de procedures.
• Laat de procedure vergezeld gaan van een goede instructie. De discipline van de medewerkers is bepalend
  voor het succes van de procedure. Zo moet iedere medewerker zijn eigen slot plaatsen en weghalen. Als dat niet
  correct wordt uitgevoerd, is de veiligheid niet gewaarborgd.

Omgeving:
Unieke sleutels voor toegang tot afgesloten area. Bij uitvoering werkzaamheden door meerdere personen gebruik maken van een sleutelkluis (met daarin de vrijgavesleutel voorzien van hangslotbeveiliging voor meerdere personen).

Implementatie
Aanschafkosten:
Op aanvraag

Fabrikant / leverancier
• Turck BV, tel: 038-4227750, www.turck.nl
• Pilz Nederland, tel: 0347 320477, www.pilz.nl
• Inrato International, tel: 0527-785 781, www.inrato.com

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 11. Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.93 sterWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterren
Aantal waarderingen1263
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren