Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Toezicht houden en aanspreken

Collectieve oplossingen: Toezicht houden en aanspreken

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Leidinggevenden hebben een belangrijke taak in het kader van toezicht en handhaving Zij moeten zich daarbij realiseren dat hun eigen veiligheidsnorm ook de veiligheidsnorm van zijn/haar medewerkers bepaalt.

Om goed toezicht te kunnen houden, moeten de leidinggevende zich voldoende vaak op de werkvloer aanwezig zijn en scherp observeren. Niet alleen kijken naar het productieproces, maar ook naar veiligheid.
Indien nodig, spreekt de leidinggevende een medewerkers aan. “Aanspreken” heeft verschillende verschijningsvormen:
• iemand aan een afspraak herinneren
• waarschuwen voor gevaar
• iemand corrigerend toespreken
• iemand motiveren nieuw gedrag vol te houden

Bij toezicht houden op het naleven van regels en gemaakte afspraken ligt de nadruk op positieve versterking van veilig werkgedrag. Een disciplinair beleid is noodzakelijk voor medewerkers die zich bewust niet aan de regels en afspraken houden.

Vaak speelt het meest veiligheid kritische werkgedrag zich buiten het gezichtsveld van de leidinggevenden af. Daarom is het van belang dat medewerkers elkaar ook aanspreken op veilig werken. Bovendien is het inwisselen van oud gedrag voor nieuw gedrag moeilijk.  Door ook elkaar op positieve wijze aan te spreken op de werkvloer ondersteun je elkaar in het aanleren en volhouden van nieuw gedrag.

Oplossing voor
Bevorderen van veiligheidsgedrag.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Ook ander inefficiënt en/of ongezond gedrag kan worden veranderd.

Specificaties oplossing
• Creëer draagvlak en duidelijkheid over het elkaar aanspreken.
• Leren een gesprek aan te gaan, de dialoog op positieve wijze in te zetten en een compliment geven.
• Zorg dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen indien zij praktische problemen ervaren bij het
  toepassen van het gewenste gedrag.
• Positief gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag blijft niet zonder consequenties.
• Sociale acceptatie om daadwerkelijk veilig te werken.
• De dialoog tussen diverse medewerkers in de organisatie in alle lagen en afdelingen in gang zetten en houden.

Randvoorwaarden
Organisatie
• Bij verslapping in aandacht voor het toezicht houden en aanspreken op veilig werkgedrag is de kans groot dat
  medewerkers veiligheid minder prioriteit geven.
• Door met de medewerkers regels te bespreken, te toetsen en gezamenlijk afspraken te maken over veilig
  werken, creëert de leidinggevende een draagvlak en duidelijkheid om elkaar te kunnen aanspreken.

Gedrag
• Pas het toezicht op de werkplek consequent toe.
• Geef als leidinggevende en management het goede voorbeeld (voorbeeldgedrag).

Implementatie
Aanschafkosten:
Leren consequent toezicht te houden en elkaar adequaat aan te spreken kost tijd en vormt vaak een onderdeel van een cultuurverandering die jaren kan duren.

Bestanden

VO5_tien tips ter verbetering van arbeidsveiligheid op de werkvloer.pdf

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1562
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren