Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Onderhoud aan machines

Collectieve oplossingen: Onderhoud aan machines

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Sneller
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Het werken met machines brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beperken en ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat goed onderhoud wordt uitgevoerd.
Er zijn twee soorten onderhoud:
• Preventief onderhoud: ter voorkoming van defecten, zoals periodieke keuringen
• Curatief onderhoud: om gebreken te herstellen.

Door regelmatig onderhoud en inspecties kan uitval van machines worden voorkomen. De aanpak en frequentie verschilt per machine en wordt tevens bepaald door factoren zoals de hoeveelheid draaiuren met de daarbij behorende slijtage en de (financiële) gevolgen van een eventuele uitval.
Het onderhoud en de inspecties moeten plaatsvinden conform de voorschriften van de fabrikant. Afspraken over preventief onderhoud legt u schriftelijk vast, evenals de resultaten van het preventief onderhoud.
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor is opgeleid of is geïnstrueerd (vakbekwaam personeel). Besteedt onderhoudswerkzaamheden daarom uit aan deskundig personeel of een deskundige externe partij.
Controleer nadat onderhoud is uitgevoerd of het werk goed is opgeleverd. Deze controle kan ook door het technisch personeel gebeuren, mits het daarvoor goede instructies heeft ontvangen.

Oplossing voor
Verlengen levensduur machines.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Preventief onderhoud vermindert het aantal onverwacht optredende storingen, verlengt de levensduur van apparatuur, verlaagt risico’s en zorgt ervoor dat de machine veilig is en blijft.

Specificaties oplossing
Hoe is te achterhalen of machineveiligheid in de onderhoudsfase goed geregeld is?

Dit is te achterhalen door op een drietal zaken te letten:

  1. De technische staat van onderhoud van de machines. Wat is de staat van onderhoud, zijn alle op de machine behorende veiligheidsvoorzieningen nog aanwezig en in goede staat? Zijn veiligheidsschakelaars niet overbrugd of omzeild? Zijn bedieningspanelen en schakelkasten in goede staat?
  2. De organisatie rondom onderhoud. Worden onderhoudsboekjes goed bijgehouden? Zijn verantwoordelijkheden rondom onderhoud goed geregeld? Is een effectief preventief onderhoudsplan opgesteld en wordt dit nageleefd?
  3. De veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn van de onderhoudsmonteurs. Zijn de onderhoudsmonteurs getraind in het (h)erkennen van risico’s tijdens onderhoud? Worden planningen voor onderhoud en inspecties gehaald? Wordt het belang van goed onderhoud in alle lagen van de organisatie onderkend? Is er een goede balans tussen preventief en curatief onderhoud?

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Om preventief onderhoud op een goede manier vorm te geven wordt een onderhoudsplan geschreven.
  In een onderhoudsplan wordt de organisatie en de behoefte aan de diverse soorten onderhoud in kaart gebracht.
  Op basis van deze behoeften worden onderhoudsinterventies ingepland.
• Een contractuele overeenkomst waarin onder andere de inhoud en periodiciteit van het onderhoud is
  opgenomen, maakt het beheersen van het onderhoudsregime gemakkelijker.

Technisch:
Voor het veilig kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn er voorzieningen nodig (EN 1037). De belangrijkste eis is dat onderhouds-, reparatie-, afstel- en reinigingswerkzaamheden slechts uitgevoerd worden bij een drukloos en/of een spanningsloos arbeidsmiddel. Zie de oplossing “veilig werken aan onderhoud”.

Implementatie
Aanschafkosten:
nvt.

Fabrikant / leverancier
nvt.

Informatie
Machineveiligheid in onderhoudsfase

Bron: Arbo-informatieblad nr. 11. Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1440
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren