Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Machine instructiekaart

Collectieve oplossingen: Machine instructiekaart

• Type oplossing: Gedragsmatig
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Het verkeerd handelen bij een machine, kan leiden tot verschillende risico’s, van beknelling tot elektrocutie. Instructiekaarten kunnen een hulpmiddel zij om medewerkers informatie te geven over de machine, het gebruik, de onderdelen en de risico’s. Dit wordt door middel van plaatjes en korte toelichtingen weergegeven.

Tips bij het maken van machine instructiekaarten:
• Houdt de instructiekaart kort en bondig (maximaal 1 A4)
• Plaats een foto van de machine op de machinekaart
• Maak gebruik van pictogrammen
• Stel de instructiekaart op in eenvoudige taal
• Check altijd of medewerkers de informatie begrijpen
• Bespreek de inhoud van de instructiekaart altijd met de betrokken medewerkers (bijvoorbeeld in een
  toolboxmeeting)
• Hang de instructiekaart bij de machine
• Licht ook de nieuwkomers in over de inhoud van de instructiekaarten
• ​Vraag uw Verbetercoach om advies bij het opstellen van de instructiekaarten
• Bewaak dat er blijvend gewerkt wordt conform de instructiekaarten

Oplossing voor
Machineveiligheid en veiligheidsgedrag.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
• Verminderen ongevallen door verkeerd handelen bij het werken aan een machine.
• Meer kennis bij de uitvoerende medewerkers

Specificaties oplossing
Onderdelen van een instructiekaart zijn:
• Machinegegevens
• Beschrijving van machine
• Wijze van bediening
• Wijze van starten en stoppen
• Overzicht van risico’s
• Overzicht van maatregelen
• Wat te doen bij storingen en calamiteiten
• Toepassen noodstop
• Wijze van afsluiten energiebron
• Hoe te onderhouden.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• De instructies moeten duidelijk zijn en beschikbaar zijn voor iedereen die er mee moet werken.
  De instructies moeten tevens begrijpelijk zijn (werken met foto’s en pictogrammen) en zo
  nodig in meerdere talen beschikbaar gesteld worden.
• Training en voorlichting is nodig voor de medewerkers waarin de instructies worden overgedragen.
• Er dient toezicht te zijn op naleving van de instructies.
• De instructies hangen bij voorkeur in de buurt van de machine.
• De kaarten moeten na wijzigingen aan de machines, procdures of bij nieuwe inzichten worden aangepast.

Implementatie
Aanschafkosten:
Op aanvraag.

Overige kosten:
Tijdsinvestering om de machinekaarten op te stellen en actueel te houden

Mogelijke fabrikant / leverancier
Struktief B.V., www.struktief.com
D&F, tel: 076 5040 340, www.denf.nl

Meer informatie
Een voorbeeld van een machine instructiekaart is hier te downloaden.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.91 sterWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterren
Aantal waarderingen1794
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren