Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Afscherming machines

Collectieve oplossingen: Afscherming machines

• Type oplossing: Technisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Machines moeten zo min mogelijk delen bevatten die risico’s opleveren, zoals delen die bewegen of onder spanning staan. Als dat niet mogelijk is, is afscherming de tweede optie. Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van zijkant van transportbanden (zie afbeelding), overgang tussen transportbanden en aan bewegende delen van de snijmachine.

 

Onder afschermingen verstaan we niet alleen hekwerken en beschermkappen, maar ook vaste, afneembare schermen. Afschermingen kunnen in twee richtingen werken: voorkomen dat mensen toegang hebben tot een gevaarlijke plaats van de machine of voorkomen dat onderdelen van de machine of het materiaal buiten de machine terechtkomen.

We onderscheiden de volgende twee afschermingen:
• Vaste afschermingen: de beplating van een machine, zoals panelen, die alleen met gereedschap zijn
  te verwijderen; bij verwijdering dienen vaste afschermingen, waar mogelijk, niet met de machine verbonden
  te blijven.
• Beweegbare afschermingen, zoals schuifdeuren, draaideuren of inspectieluiken; in geopende toestand
  moeten beweegbare afscherming zo veel mogelijk met de machine verbonden blijven.


Oplossing voor

Alle machines met gevaarlijke zones.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Afdoende beveiliging van de gevaarlijke zones van de machine.

Specificaties oplossing
Aan afschermingen worden verder de volgende eisen gesteld:
• De afschermingen moeten stevig zijn uitgevoerd.
• Afschermingen moeten zijn voorzien van een microswitch of interlockschakelaar.
• Afschermingen mogen geen andere gevaren (bijvoorbeeld scherpe randen) met zich meebrengen.
• Het mag niet zo zijn dat medewerkers afschermingen op eenvoudige wijze kunnen omzeilen of
  buiten werking kunnen stellen.
• Afschermingen mogen het zicht niet belemmeren.
• Afschermingen moeten op voldoende afstand van de gevaarlijke zone worden geplaatst.
• Voorzie gevaarlijke plaatsen, machine of machineonderdelen van waarschuwingstekens of -teksten
• Scherm de aandrijving van mechanisch (hand)gereedschap en andere apparatuur volledig af.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Bij het aanbrengen van de machinebeveiligingen dient rekening gehouden te worden met reparatie- en
  onderhoudswerkzaamheden door monteurs/onderhoudspersoneel.
• Controleer ook regelmatig of beveiligingen door werknemers intact worden gelaten.
• Gebruik bij het maken van een keuze voor de afscherming, het onderstaande schema.

Techniek:
Demonteerbare delen van afschermingen moeten uitsluitend met behulp van gereedschap kunnen worden verwijderd.

Implementatie
Aanschafkosten:
Afhankelijk van keuze afscherming.
Op aanvraag.

Fabrikant / leverancier
Turck BV, tel:  038-4227750, www.turck.nl
Inrato International, tel: 0527-785 781, www.inrato.nl
Pilz Nederland, tel: 0347 320477, www.pilz.nl

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 11. Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1334
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren