Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Bepalen risico-index veiligheidsrisico

Tools: Bepalen risico-index veiligheidsrisico

Beschrijving
Een manier om de grootte van risico’s te classificeren en te vergelijken, is gebaseerd op een relatieve rankingmethode die is ontwikkeld door Kinney & Wiruth. Per knelpunt wordt de ernst van een risico bepaald met behulp van de risicoscore. De risicofactoren zijn:
• de mate van blootstelling of de frequentie waarmee de situatie optreedt (B)
• het mogelijk effect (E)
• de waarschijnlijkheid dat het scenario optreedt (faalkans) (W)
• gevaarsafwending

Het product van deze factoren geeft de risico-index. De berekende waarde van de risico-index wordt geassocieerd met risico’s, waargenomen in actuele situaties, zoals bepaald in de aangewende methode.

Een kwantitatieve benadering kan van toepassing zijn als bruikbare gegevens beschikbaar zijn. Indien er niet voldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn zal alleen een kwalitatieve risico-inschatting mogelijk zijn.

Restrisico bepaling: om na te gaan of de maatregelen voldoende effectief zijn wordt ook wel het restrisico bepaald. Afhankelijk van de ernst van het restrisico dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen.

Specificaties
Om tot de risico-index R te komen worden eerst de parameters B, E en W met elkaar vermenigvuldigd: R = B x E x W

B: blootstellingfactor. De blootstelling wordt uitgedrukt in 6 categorieën:
B = 10: voortdurend
B = 6: regelmatig (dagelijks)
B = 3: af en toe
B = 2: soms (maandelijks)
B = 1: zelden (jaarlijks)
B = 0,5: zeer zelden (minder dan 1 keer per jaar)

E: mogelijk effect. Het effect wordt uitgedrukt in 5 categorieën:
E = 40: meerdere doden, acuut of op termijn
E = 15: zeer ernstig: een dode, acuut of op termijn
E = 7: ernstig, irreversibel effect, invaliditeit
E = 3: belangrijk, letsel, omkeerbaar
E = 1: gering, letsel, hinder

W: waarschijnlijkheid dat het effect optreedt. De waarschijnlijkheid wordt ingedeeld in 7 categorieën:
W = 10: zo goed als zeker
W = 6: zeer goed mogelijk
W = 3: waarschijnlijk
W = 1: mogelijk, maar onwaarschijnlijk
W = 0,5: zeer onwaarschijnlijk
W = 0,2: praktisch onmogelijk
W = 0,1: zo goed als ondenkbaar

Klasse

Risico-index

Te nemen preventiemaatregelen

1

R ≤ 20

Zeer laag risico

2

20 < R ≤ 70

Laag risico

3

70 < R ≤ 200

Belangrijk risico

4

200 < R ≤400

Hoog risico

5

R > 400

Zeer hoog risico

Het aspect gevaarsafwending kan worden meegenomen in deze methode door voor situaties waarin een effectieve gevaarsafwending mogelijk is, één actieklasse later te hanteren.

Voor- en nadelen
• Een zeer gangbare methode uit de veiligheidkunde die toch eenvoudig hanteerbaar is.
• Op basis van de risicoscore kan een preventiemedewerker of veiligheidskundige samen met het bedrijf
  een prioriteitstelling van activiteiten/maatregelen opstellen. Deze kan uitgangpunt vormen voor de
  volgorde van uit te voeren maatregelen in het Plan van Aanpak.

Randvoorwaarden
Risico’s moeten eerst worden geschat, vervolgens kunnen de risico’s met deze methode geclassificeerd worden.

Mogelijke leverancier
n.v.t.

Bron: NEN-EN-ISO 14121-1 en Arbo-Informatieblad nr. 45 Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningensysteem.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1431
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren