Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Taakrisicoanalyse

Tools: Taakrisicoanalyse

Beschrijving
Een taakrisicoanalyse (TRA) is speciaal soort risico beoordelingssystematiek om de risico’s in kaart te brengen van een deel van een werkproces, bijvoorbeeld een gedeelte van een inpaklijn. Vervolgens kunnen aanbevelingen gedaan worden over het verbeteren van de veiligheid in een specifieke situatie.
Door het volgen van alle taken die men verricht, worden per activiteit de risico’s genoemd en de daar bij behorende maatregelen om het risico zoveel mogelijk te beperken.

Specificaties
De wijze om een TRA uit te voeren is als volgt:
• Fase 1 . De keuze van de te analyseren taak. Een inventarisatiehulplijst kan een handig hulpmiddel zijn
  om tot een keuze te komen.
• Fase 2. Het opsplitsen van de taak in taakstappen:
   - Iedere stap is een chronologisch onderdeel van de taak
   - Omschrijf ‘wat’ er wordt uitgevoerd
   - De opsplitsing moet niet te klein en niet te groot zijn (meestal 10 – 15 stappen)
• Fase 3. Het vaststellen van de risico’s per taakstap:
   - Beschrijf de risico’s per stap
   - Geef de aard van het potentiele risico aan
• Fase 4. Classificatie van het risico (zie beoordelingsmethode 4): zie hiervoor oplossing
  “bepaling risico index”.
• Fase 5. Het voorstellen van de maatregelen om de risico’s te beheersen
   - Leg eerst vast wat de meest efficiënte manier is om de taak uit te voeren (doelmatigheidscontrole).
   - Bepaal vervolgens oplossingen en/of maatregelen. De Arbowet (artikel 3) eist een verplichte wijze
     van risico reductie op basis van de arbeid hygiënische strategie: dus eerst bronaanpak,  
     daarna collectieve en individuele maatregelen.

Voor- en nadelen
• Systematische methode om risico’s te analyseren en te beheersen.
• Het werk wordt eenvoudiger en veiliger.
• Er is minder verlies van tijd, ruimte, energie en materiaal.
• Kwaliteit en productiviteit wordt verhoogd.
• Het ontbreken van TRA’s leidt ertoe dat men de risico’s niet onderkent en de juiste maatregelen niet neemt. Hierdoor kunnen ongevallen, schade aan de gezondheid en aan installaties ontstaan.

Randvoorwaarden
• Het opstellen van een TRA vereist deskundigheid en vaardigheid, dan wel deskundige ondersteuning.
• Ondanks het uitvoeren van een TRA, geeft de TRA geen zekerheid dat alle risico’s worden opgespoord.
• Directie en MT moeten voldoende committent geven t.a.v. de implementatie en uitvoering van de TRA, alvorens
  de methode in de onderneming te gebruiken.
• Zorg voor goede documentatie van de TRA’s en dat deze informatie gemakkelijk voorhanden is.
• Voer een TRA uit als standaardprocedures, voorschriften en werkplekinstructies ontbreken, moet een
   taakrisicoanalyse worden opgesteld. Stel TRA’s op bij:
   - Taken met een groot potentieel aan letsel en/of schade;
   - Taken waarvan de risico’s onbekend zijn;
   - Nieuwe of gewijzigde functies en taken;
   - Aanschaf van nieuwe of wijziging van machines, installaties, gereedschappen;
   - De geplande jaarlijkse evaluatie van risicovolle taken;
   - Eventuele wijziging van wet- en regelgeving.
   - Communiceer over risico’s en maatregelen met medewerkers.
   - Houdt toezicht op de veilige uitvoering.

Mogelijke leverancier
Het is mogelijk om trainingen te volgen over het coördineren en uitvoeren van TRA’s. Dit kan bijvoorbeeld via:
• D & F, tel: 076 5040 340, www.denf.nl
• T.T.C. Training en certificering, tel: 0598-451770, www.ttctrainingen.nl

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 45 Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningensysteem.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.91 sterWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterren
Aantal waarderingen1314
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren