Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Last Minute Risk Analysis

Tools: Last Minute Risk Analysis

Beschrijving
De LMRA is een last-minute risico analyse. De LMRA is een korte algemene risico beoordeling, die uitgevoerd wordt door degene die de taak daadwerkelijk gaat uitvoeren (werknemer). Een LMRA hoeft niet langer dan een minuut te duren en vereist geen invulling van papier. Het is een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren.

Specificaties
Een Laatste Minuut Risico Analyse bestaat gewoonlijk uit 3 stappen.
1. Beoordeling risico: Het identificeren van risico’s, die ondanks alles nog op de werkplek aanwezig
    kunnen zijn. Wat is de mogelijkheid dat je wordt blootgesteld aan deze risico’s? Begin niet met het werk,
    als de risico’s naar jouw oordeel niet aanvaardbaar zijn!
2. Maatregelen: Bepalen van maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te elimineren of aanvaardbaar
    te maken.
3. Actie: Het nemen van actie voor een veilige uitvoering. Je voert de benodigde beheersmaatregelen
    uit om de risico’s te elimineren of te beheersen en je vraagt om hulp, indien nodig.

Om de LMRA in te voeren en aan de gang te houden kan gebruik gemaakt worden van geplastificeerde kaartjes, die kunnen worden uitgedeeld aan werknemers om als geheugensteun gebruikt te worden op de werkplek. Op een dergelijk LMRA-kaartje zijn de stappen van dit denkproces nogmaals weergegeven en uitgedrukt in de vorm van een stoplicht om extra de nadruk te leggen op de verschillende stappen. Om het proces levend te houden is het belangrijk om er met elkaar over te (blijven) communiceren. Een leidinggevende vraagt ernaar bij zijn werknemers en collega’s delen onderling goede LMRA uit ervaringen om van elkaar te leren.

Voorbeeld LMRA:
1. Stop voor je begint!
2. Beoordeel het risico! Wat kan er volgens jou nog mis gaan en welke risico’s zie je zelf?
3. Denk hierover na! Wat is hier de oorzaak van?
4. Onderneem actie! Wat ga je er aan doen om geen risico te lopen? Vraag om hulp als dat nodig is.
5. Bij twijfel niet beginnen. Overleg met je leidinggevende.

Checkpunten:
1. Werkvergunning in orde? Overleg gehad? Procedure o.k.?
2. Zelf gekeken of installatie goed is veilig gesteld?
3. Omgeving voldoende afgeschermd regen vonken en collega’s?
4. Wordt het juiste gereedschap gebruikt?
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig? Denk aan helm, bril, gehoorbescherming, veiligheidschoenen,
   handschoenen etc.
6. Veilige vluchtroute bekent en toegankelijk?
7. Alles veilig en in orde voor werken op hoogte?
8. Respecteer de verkeersregels en veilige looproutes!
9. Werkplek opgeruimd?
10. Onveilige situatie? Stop het werk en waarschuw collega’s.

De LMRA bestaat in verschillende vormen, denk bijvoorbeeld ook aan STOP&GO.

Voor- en nadelen
• Praktische methode die door de medewerker zelf op de werkvloer wordt gebruikt.
• De werkomstandigheden op het moment zelf kunnen anders zijn dan tijdens de risicoanalyse,
  bijvoorbeeld specifieke weersomstandigheden, zoals gladheid. De risico’s kunnen op het laatste moment
  geanalyseerd worden.
• Vergroten bewustzijn medewerkers: medewerkers checken zelf of alle (potentiële) veiligheids-,
  gezondsheids- en milieurisico's zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om
  ongevallen te voorkomen ('Bezint eer u begint').

Mogelijke leverancier
n.v.t.

Overige informatie
Er bestaat een LMRA checkpas, met de LMRA procedure. Deze is hier te bestellen.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.91 sterWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterren
Aantal waarderingen1523
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren