Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Behavioral Based Safety programma

Collectieve oplossingen: Behavioral Based Safety programma

• Type oplossing: Organisatorisch 
• Aanpak: Op gedragsniveau
• Productiesnelheid: Sneller
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
BBS- programma’s zijn gericht op het verminderen van risico’s door gedrag van medewerkers te begrijpen in de context van hun bedrijfscultuur. Deze programma’s richten zich niet alleen op risicovol gedrag, maar ook op de wijze waarop medewerkers samenwerken en problemen oplossen.

In BBS-programma’s kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal verschillende interventies (processen, programma’s, strategieën, tactieken). Alle interventies hebben gemeenschappelijk dat principes van de gedragspsychologie gebruikt worden om gedrag te veranderen.

De BBS-principes worden in de praktijk vaak toegepast in de vorm van een observatie- en feedbackproces.
1. Het gedrag van medewerkers wordt geobserveerd met een checklist. 
2. De bevindingen (zowel positieve als verbeterpunten) worden direct op de werkvloer besproken.
3. Er is een systeem van analyse, evaluatie en opvolging van de resultaten (meten en verbeteren).

Oplossing voor
Vergroten van veiligheid binnen het bedrijf.

Ergonomie en veiligheidseffecten
• Een hoogwaardige veiligheidscultuur zal leiden tot minder risico’s, minder ongevallen, minder verzuim en
  gemotiveerde medewerkers.
• Daarnaast zal er minder verlies door ongevallen, verzuim en stilstand zijn. 
• Vergroten persoonlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid van medewerkers.
• Een positieve aanpak verhoogt de betrokkenheid en leidt tot oprechte medewerking en openheid,
  een "must" voor een echte veiligheidscultuur.
• Verbeteren veiligheidscultuur door optimaliseren bedrijfsprocessen.

Randvoorwaarden
Oganisatie:
• Er dient een authentieke visie te worden gehanteerd die verder gaat dan het afwenden van gevaar.
• Deze visie moet worden gedragen door directie, management en (direct) leidinggevenden.
• Een BBS- aanpak werkt het best wanneer dit geïntegreerd wordt in het managementsysteem. 
• Er moet een team worden samengesteld uit alle lagen van de organisatie voor ontwikkeling, implementatie en
  administratie van het proces. 
• Het team moet worden getraind tot interne experts op het gebied van BBS.
• Aan de resultaten van het BBS moet opvolging gegeven worden. 
• Medewerkers moeten bij het oplossen van de problemen op de werkvloer worden betrokken.

Implementatie
Het invoeren van een Behavior Based safety programma vraagt een investering in geld, tijd en doorzettingsvermogen.

Fabrikant / leverancier
Er zijn verschillende bedrijven die uw bedrijf kunnen ondersteunen bij het implementeren van dergelijke systemen, zoals:
• BLITS NV, tel: 016/57 11 47, www.blitsnv.be
• Amelior, tel: +32 (0)56 20 36 23, www.amelior.nl  

Bron: Toelichting uit handleiding VCA; Geïntegreerde veiligheid (VI): behaviour based safety; www.vk.tbm.tudelft.nl 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1598
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren