Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Communicatieplan

Collectieve oplossingen: Communicatieplan

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Sneller
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving

Medewerkers moeten nauw betrokken worden bij het proces van steeds veiliger en gezonder werken. Daarom is het belangrijk de medewerkers voortdurend te informeren, enthousiasmeren, activeren en inspireren rondom dit thema. Effectieve communicatie is de belangrijkste voorwaarde. Om de juiste acties en interventies te selecteren en deze goed op elkaar af te stemmen, wordt een beknopt communicatieplan geschreven. In dit communicatieplan wordt rekening gehouden met het volgende:

• Bepaal de centrale boodschap en stem die zo concreet mogelijk af op de doelgroep. Natuurlijk op
  dusdanige wijze dat de doelgroep zich optimaal aangesproken voelt (‘what’s in
  it for me’).
• Ga uit van een positieve benadering en toonzeting. Het gaat in feite om ‘het vermarkten’ van een positieve
  boodschap. Vat de ambities rondom veilig en gezond werken in een aansprekende slogan die past bij
  het bedrijf. 
• Maak een onderscheid tussen kennisoverdracht, attitude en gedrag. 
• Wat moeten de medewerkers weten om veiliger en gezonder te werken?
• Op welke punten moeten de medewerkers extra gemotiveerd worden? Welke weerstanden zijn er en op welke
  wijze kan daarop worden ingespeeld?
• Welke vaardigheden moet men zich aanleren?
• Er zijn diverse communicatiemiddelen om over risico’s te communiceren, zoals bijvoorbeeld affiches,
  werkoverleg, intranet, personeelsbladen, traing-on-the-job, functioneringsgesprekken, feedback geven
  door leidinggevenden en medewerkers onderling etc.etc.  Het beste resultaat wordt meestal behaald
  door een mix van middelen.
• Het communicatieplan wordt gaandeweg geëvalueerd en bijgesteld. Komt de boodschap goed over en gaat
  men in de praktijk daadwerkelijk veiliger en gezonder werken (gedrag).

Let op dat de communicatie zich niet beperkt tot het uitvoeren van op zich staande acties en interventies in het communicatieplan, maar zorg er voor dat de visie rondom veilig en gezond werken voortdurend zichtbaar zijn zijn in alle geledingen van de organisatie en werkwijzen. Borg met andere woorden de nieuwe aanpak.

Oplossing voor
Verbeteren communicatie.

Ergonomie- en / of veiligheidseffecten
• Beheersing van risico’s
• Informeren van medewerkers 
• Dialoog over veilig werken op gang brengen en houden
• Vergroten van betrokkenheid van medewerkers om veilig te werken
• Heldere en duidelijke communicatie voorkomt onnodig tijdverlies

Specificaties oplossing
• Communicatie is geen wondermiddel om veilig en gezond gedrag te bereiken. Toepassing is nodig in een
  juiste balans van technisch, organisatorisch (beleid) en gedragsmaatregelen.
• Communiceren wordt vaak verward met het produceren van communicatiemiddelen. Een middel is echter
  geen doel. Effectieve communicatie draait niet om ‘zenden’, maar draait om ‘ontvangen’.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Maak een medewerker in het bedrijf verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
  van het communicatieplan.
• Betrek vanaf het begin management en medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van het communicatieplan.
• Draag zorg voor een geloofwaardige / authentieke boodschap.
• Vermijd een uitgesproken zendingsdrang in het overbrengen van de boodschap. ‘Over-communicatie’ kan
  weerstand oproepen bij de doelgroep.

Implementatie
Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren kost tijd en energie.

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 50 Communiceren over risico’s.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1613
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren