Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Werkoverleg

Collectieve oplossingen: Werkoverleg

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Het is aan te bevelen om het thema veiligheid en veilig werkgedrag structureel op de agenda van het werkoverleg op te nemen. Alle aspecten van (nieuw) gedrag kunnen besproken worden; wat goed gaat en wat beter kan? Waar is het onveilig? Bespreek achterliggende oorzaken.

Gestructureerd werkoverleg is iets anders dan “tussen de bedrijven door overleg hebben”. Door periodiek een werkoverleg te houden, worden werknemers meer bij het werk betrokken. 

Oplossing voor
Bespreekbaar maken van onveilige werksituaties.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
• Geconstateerde knelpunten kunnen snel opgelost worden, waardoor risico’s worden beheerst. 
• Veiligheid bespreekbaar maken als normaal onderdeel van het werk. 
• Gezamenlijk knelpunten inventariseren en problemen (direct) op te lossen.
• Dialoog over veilig werken structureel op gang houden.
• Alle medewerkers worden periodiek geïnformeerd over de actuele bedrijfsontwikkelingen op het gebied van
  veiligheid, maar evt. ook van andere (arbo)thema’s.
• Verbeteren communicatie tussen leidinggevende en medewerkers.
• Verbeteren motivatie en betrokkenheid bij het werk.
• Tijdens werkoverleg kan ook voorlichting en instructies over veilig werken worden gegeven.

Specificaties
• Een werkoverleg moet zorgvuldig worden voorbereid en gepland.
• Een werkoverleg vraagt een zorgvuldige introductie. Het is belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat
  werkoverleg is en wat het betekent voor de organisatie. 

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Zorgvuldige voorbereiding en planning werkoverleg
• Zorgvuldige introductie van het werkoverleg; Het is belangrijk dat voor iedereen goed duidelijk is wat werkoverleg
  inhoudt en wat het nut is voor de organisatie 
• Voor een doelmatig werkoverleg is het aan te bevelen vooraf met inbreng van de werknemers een
  agenda op te stellen en na afloop een actie- en besluitenlijst te maken. Deze lijst helpt bij opvolging van de
  gemaakte afspraken. Het is van belang dat de werknemers over de voortgang worden geïnformeerd.
• Een belangrijke voorwaarde voor succesvol werkoverleg is uitvoering met een vaste frequentie. 
• Beperk de tijd van een werkoverleg en hou vast aan de agendapunten en het tijdsschema.
• Schep een veilige sfeer waarin constructief overleg mogelijk is.

Implementatie
Aanschafkosten:
Geen.

Bron: Handboek Ergonomie 2013, Kluwer.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Duwen en trekken / Repeterend werk / Reiken / Overig
  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen / Niet aangedreven middelen
  • Geluid: Alles over geluid
  • Klimaat: Alles over klimaat
  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.93 sterWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterren
Aantal waarderingen1432
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren