Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Veiligheidscampagne

Collectieve oplossingen: Veiligheidscampagne

• Type oplossing: Organisatorisch
• Aanpak: Op gedragsniveau
• Invoertermijn: 0-2 jaar
• Productiesnelheid: Gelijk

Beschrijving
Een veiligheidscampagne bestaat uit op elkaar afgestemde activiteiten in een bedrijf om nadrukkelijke de aandacht te vestigen op veilig werken. Bij een campagne gaat het om een projectmatige impuls aanvullend op de reguliere, structurele activiteiten. De campagne heeft een kop en een staart. In een veiligheidscampagne kan de boodschap op diverse manieren gecommuniceerd worden, zoals bijvoorbeeld met behulp van posters, affiches, leaflets, personeelsblad, gadgets, dvd, email, intranet, etc.

Onderdelen van de campagne kunnen onderdeel gaan uit maken van de structurele aanpak.

Een voorbeeld van een campagne: 
• Medewerkers ontvangen een gadget om ze nieuwsgierig te maken.
• Het middenkader wordt getraind in voorbeeld- en aanspreekgedrag.
• De directeur geeft een kick off tijdens een kantinebijeenkomst.
• Met posters od schermen in de kantine wordt extra aandacht gevraagd voor de campagne.
• Alle medewerkers worden in groepen van 15 deelnemers interactief voorgelicht en getraind.
• Achtergrondinformatie wordt geplaats op intranet.

Met een campagne wordt veiligheid in uw organisatie levendig, uitdagend en prikkelend extra op de agenda gezet.

Met een veiligheidscampagne kan systematisch aandacht worden besteed aan gedragsbeïnvloeding. Een campagne kan op zichzelf staan, maar sorteert een groter effect als onderdeel van een meeromvattend programma ter versterking  van het veiligheidsbewustzijn.

Oplossing voor
Verbeteren veiligheidsgedrag

Ergonomie en veiligheidseffect
• Regelmatig positieve aandacht voor veilig werken.
• Houdt de dialoog op de werkvloer over veiligheid gaande.

Randvoorwaarden
• Een campagne moet nauw aansluiten bij de beleving van de doelgroep.
• Betrokkenheid van medewerkers om te beoordelen of initiatieven ook aanslaan in de praktijk.
• Werk thematisch binnen het onderwerp veiligheid, om steeds weer opnieuw de aandacht te vragen voor
  veiligheid.
• Kies stimulerende communicatievormen om de doelgroep positief te benaderen. Een heldere en eenvoudige
  boodschap zorgt dat informatie gemakkelijker onthouden wordt. De eenvoud kan versterkt worden door
  gebruik te maken van aansprekende beelden uit de dagelijkse praktijk.
• Veiligheid is een serieus onderwerp, maar hoeft niet altijd op een te serieuze wijze gecommuniceerd
  te worden. Gebruik humor. 
• Een campagne zal meer effect sorteren als deze wordt gedragen door een steeds terugkerende ‘slogan’.

Implementatie
• Een campagne om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren duurt doorgaans enkele maanden tot 1,5 jaar.
• Een veiligheidscampagne opzetten en uitvoeren vraagt inzet van mensen, tijd en middelen.

Bron: Arbo-Informatieblad nr. 50 Communiceren over risico’s & Handboek Ergonomie 2013.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1562
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren