Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Workshop hoger management

Collectieve oplossingen: Workshop hoger management

• Type oplossing: Organisatorisch
• Aanpak: Op gedragsniveau
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Betrokkenheid van het hogere management is een kritische succesfactor voor het welsalgen van in een veiligheidsverbeterstraject. Hun ‘commitment’ is cruciaal om de veiligheidscultuur in een organisatie te versterken en een duidelijke verbetering in veiligheidsprestaties te krijgen.

Tijdens de interactieve werkbijeenkomst met het volledige management wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke probleemstelling rondom Arbeidsveiligheid. Bovendien kunnen doelstellingen en een aanpak geformuleerd worden. Nadat top-down de kaders zijn vastgesteld kunnen het beleid verder worden uitgeschreven met maximale betrokkenheid van de werkvloer. Het streven is daarbij zoveel mogelijk draagvlak bij de medewerkers te creëren.

In een workshop met MT kan de huidige stand van zaken aan de orde worden gesteld, concrete en haalbare doelstellingen en uitgangspunten worden geformuleerd, een gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt worden, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd et cetera.

Oplossing voor
• Verkrijgen commitment. 
• Doorvoeren cultuurverandering.

Ergonomie en veiligheidseffect
• Management weet wat er speelt, committeert zich aan integrale aanpak om veilig werkgedrag  
  te verbeteren en laat dit ook in de praktijk / op de werkvloer blijken aan de medewerkers.
• Draagvlak bij medewerkers om veilig te werken.
• Een integrale aanpak betekent dat bestaande processen moeten worden doorgelicht en beoordeeld.
  Deze investering kan zich terug verdienen doordat vernieuwing ook een kwaliteits- en/of efficiencyslag te weeg
  kan brengen.

Randvoorwaarden
• Een gefundeerde risico-analyse en veiligheidscultuurmeting vooraf geeft betrouwbare informatie om
  heldere doelstellingen en uitgangspunten te kunnen formuleren en inzicht in kosten te geven. 
• De directie moet bereid zijn financiële en praktische middelen beschikbaar te stellen. 
• Het hele management team neemt actief deel aan de workshop.
• Het plan van aanpak dient zowel concrete acties als prestatie-indicatoren en evaluatiemomenten  
  te bevatten om het bestaande beleid een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse praktijk te kunnen laten zijn
  en blijven.
• Zorg ervoor dat topmanagement de lijn en staf voortdurend aanspreekt op de KPI’s en de voortgang van
  de verbeterslagen. Wanneer werknemers en leidinggevenden continu veiligheidsverbeteringen
  identificeren en uitvoeren, werkt u aan een veilig bedrijf.
• Ondanks de dagelijkse hectiek veiligheid consequent prioriteit blijven geven. 
• Er moet voldoende vertrouwen en openheid bestaan tussen leidinggevenden en werknemers
  om een verbeterslag te kunnen doorvoeren.

Implementatie
• Analyse huidige veiligheidscultuur.
• Tijdsinvestering en verdieping in materie van het hele management.
• Voorbereiden en uitvoeren workshop.

Meer informatie
• www.arbeidsveiligheid.arboportaal.nl
www.vk.tbm.tudelft.nl

Bron: Handboek ergonomie 2013; Handleiding veiligheid tussen de oren (onderzoek SZW).

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1294
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren