Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Training operationeel leidinggevenden

Collectieve oplossingen: Training operationeel leidinggevenden

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Een interactieve en op de praktijk toegespitste training voor alle operationeel leidinggevenden om te sturen op veilig werkgedrag als onderdeel van het normale werk.

Leidinggevenden vervullen een sleutelrol op de werkvloer om veiligheidsbewustzijn te bevorderen en medewerkers aan te spreken en te motiveren veilig te werken. 
De veiligheidsnorm die de direct leidinggevende hanteert, is de norm van de groep. Voorbeeldgedrag is dus essentieel.

Oplossing voor
Sturen op veilig werkgedrag.

Ergonomie en veiligheidseffecten
• Leidinggevenden hebben kennis van de aanwezige veiligheidsrisico’s en kunnen er adequaat mee
  omgaan. 
• Leidinggevenden hebben inzicht in hun eigen rol in het versterken van veilig werken en kunnen
  medewerkers aansturen om veilig te werken (bijv. voorbeeld- en aanspreekgedrag)
• Leidinggevenden kunnen gespreks-  cq. managementvaardigheden inzetten om hun eigen rol te versterken
• Veilig werken voorkomt ongevallen en verzuim
• Direct melden van onveilige situaties.

Specificaties
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
• herkennen van veilige en onveilige situaties
• kennis verdieping relevante veiligheidsrisico’s
• afspraken, richtlijnen, tools en procedures voor veilig en gezond werken 
• verdiepen kennis van relevante arbeidsrisico’s en evt. gevolgen
• effectieve communicatie zoals bijv. positief aanspreken van medewerkers, feedback geven, afspraken
  maken en opvolgen, 
• omgaan met werkdruk (productie versus veiligheid
• stijlen van leidinggeven
• motiveren van medewerkers
• voorbeeldgedrag tonen
• toezicht houden

Randvoorwaarden
• Aansluiten bij de dagelijkse praktijk, vaardigheden en ervaringen van de leidinggevenden
• Invullen van de randvoorwaarden om het werk veilig uit te kunnen voeren (beschikbaar stellen van de juiste
  arbeidsmiddelen, duidelijke regels en procedures en veilig werkwijzen)
• Training geeft een impuls om veilig te werken. Opvolging is noodzakelijk om opgedane kennis en vaardigheden
  structureel in de dagelijkse praktijk  te blijven passen.
• Vervolgacties ter verbetering van de veiligheid die uit de cursus naar voren zijn gekomen doorvoeren en
  evalueren.
• De training kan onderdeel zijn van een integrale aanpak om veiligheid een meer geïntegreerd onderdeel te laten
  worden van het normale dagelijkse werk en om de dialoog op gang te brengen over veilig werken
• De informatie van de deelnemers die naar boven komt in de training kan worden gebruikt om vervolgacties vast
  te stellen die de veiligheid binnen de organisatie verder te bevorderen.

Implementatie
Voorbereiding van de training kost (interne) tijd. 
Inhuur van een externe trainer kost geld.

Bron: Handboek ergonomie 2013; Arbo-Informatieblad nr. 50 Communiceren over risico’s.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1411
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren