Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Training medewerkers

Collectieve oplossingen: Training medewerkers

• Type oplossing: Gedragsmatig
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Een praktisch gerichte en interactieve training stimuleert medewerkers om hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen om veilig te werken. Om de training aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk, is het handig om foto- en filmmateriaal uit de praktijk te gebruiken. Hierdoor kunnen herkenbare situaties gebruikt en besproken worden in de training. Het is aan te raden om de training deels op de werkvloer plaats te laten vinden. 

Oplossing voor
Kennis en vaardigheden medewerkers vergroten.

Ergonomie en veiligheidseffecten
• Medewerkers kennen en herkennen de risico’s en weten hoe ze hier mee om moeten gaan.
• Medewerkers kunnen elkaar op positieve wijze aanspreken op onveilig en veilig werkgedrag.
• Medewerkers hebben inzicht in hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veilig werken.
• Veilig werken voorkomt ongevallen en verzuim

Specificaties
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
• Herkennen en benoemen van veilige en onveilige handelingen en situaties.
• Afspraken, richtlijnen, tools en procedures voor veilig en gezond werken.
• Verdiepen kennis van relevante arbeidsrisico’s en eventuele gevolgen.
• Effectieve communicatie over risico’s en maatregelen, zoals bijv. elkaar positief aanspreken, feedback geven,
  afspraken maken.
• Belemmeringen om veilig te werken.
• Persoonlijke voornemens tot veiliger gedrag.

Randvoorwaarden
Organisatie:
• Aansluiten bij de dagelijkse praktijk, vaardigheden en de beleving van de medewerkers.
• Invullen van de randvoorwaarden om het werk veilig uit te kunnen voeren (beschikbaar stellen van de juiste
  arbeidsmiddelen en veilig werkwijzen).
• Een training geeft een impuls om veilig te werken. Opvolging is noodzakelijk om het nieuwe veilig werkgedrag
  te verankeren in de dagelijkse praktijk
• De informatie van de deelnemers die naar boven komt in de training kan worden gebruikt om vervolgacties
  vast te stellen die de veiligheid binnen de organisatie verderte bevorderen.

Implementatie
• Voorbereiden en plannen van de training kost tijd.
• Afhankelijk van uitvoering intern of met externe ondersteuning.

Bron: Handboek Ergonomie 2013; Arbo-Informatieblad nr. 50 Communiceren over risico’s.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1594
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren