Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Veiligheidsdag

Collectieve oplossingen: Veiligheidsdag

• Type oplossing: Organisatorisch
• Aanpak: Op gedragsniveau
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Een veiligheidsdag is een “event” waarbij medewerkers op ervaringsgerichte wijze in één dag intensief stil staan bij veilig en gezond werken. De invulling van een veiligheidsdag kan sterk variëren, van een meer conservatieve aanbiedende dag tot een zeer soort ludieke dag met veel; nadruk op “feel good”.

De veiligheidsdag kan een hele dag of een dagdeel in beslag nemen. Veiligheidsdagen worden vaak gepland op een reeds geplande onderhouds- of stop-dag.

Op het programma staan meestal een gemeenschappelijke opening, een carrousel van interactieve workshops en een gemeenschappelijk afsluiting.

In ervaringsgerichte worden medewerkers zich meer bewust  van hun eigen afwegingen bij veilig of onveilig werken. Waarop baseren de medewerkers hun keuzes? Waarom handelen medewerkers, die weten hoe je veilig kunt werken, toch op een onveilige manier? Hierdoor worden de medewerkers meer intrinsiek gemotiveerd om veiliger te werken.

Een veiligheidsdag moet niet op zichzelf staan, maar passen binnen de structurele, reguliere aanpak van veiligheid. De inhoud en opzet van de dag dient afgestemd te zijn op de lopende structurele activiteiten in de organisatie op het gebied van veiligheid en eerdere ervaringen van de medewerkers.

Oplossing voor
Vergroten veiligheidsbewustzijn.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
• Bewustwording is het belangrijkste doel van de dag. Het gaat erom persoonlijke veiligheid nog meer tussen
  de oren te krijgen. Achterliggend doel is veiliger gedrag op de werkvloer. Medewerkers moeten daartoe
  inzicht hebben in hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veilig werken.
• Inzicht in het afwegingsproces van individuele medewerkers om wel of niet veilig te werken.
• Veilig werken voorkomt ongevallen en verminderd verzuim.

Randvoorwaarden
• Er moet een duidelijke visie op veilig en gezond werken vanuit de organisatie worden opgesteld
  en gecommuniceerd.
• Een veiligheidsdag kan goed gekoppeld worden aan een cultuurverandering die u wilt dat het bedrijf doormaakt.
• Zorg ervoor dat iedereen deelneemt aan de veiligheidsdag, van medewerker tot hoger management. 
• In de voorbereiding van de veiligheidsdag moet rekening gehouden worden met borging na afloop van de
  dag en gerichte vervolgactiviteiten.
• Na afloop de ervaringen evalueren.
• Medewerkers moeten zich echt aangesproken voelen. De medewerkers moeten serieus genomen worden.
  Dus inhoudelijk van voldoende niveau. 
• Belangrijk is aan te sluiten bij bestaande activiteiten en middelen en veel aandacht te hebben voor
  toepassing van het geleerde op de werkvloer. Op de werkvloer moet immers de daadwerkelijke
  gedragsverandering plaatsvinden.

Implementatie
• Organisatie van een veiligheidsdag heeft een doorlooptijd van minimaal een maand .
• Het organiseren van een veiligheidsdag kost tijd en mogelijk heeft u externe ondersteuning nodig.
• Als de veiligheidsdag op de werkvloer wordt uitgevoerd, moet u rekening houden met productieverlies. 
• Met het inhuren van externe trainers gaan kosten gepaard (ca. 1000 euro per dag).

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1673
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren