Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Taakroulatie

Collectieve oplossingen: Taakroulatie

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen, kan een roulatiesysteem ingevoerd worden. Om fysieke overbelasting te voorkomen wordt naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden nagestreefd.
Vooral taken waarbij langdurig voorovergebogen gewerkt wordt  en taken met repeterend karakter moeten afgewisseld worden. 


 

Oplossing voor
• Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen.
• Verminderen eenzijdige belasting.
• Afwisseling.
• ‘Herstel’ kansen bevorderen.

Ergonomie of veiligheids effecten
Fysieke overbelasting voorkomen.

Specificaties
Roulatie
Er zijn hierbij drie niveaus van roulatie te onderscheiden:
• Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker /
  rechter zijde van de werkplek).
• Rouleren met andere uitvoerende taken (kort cyclisch werk wordt afgewisseld met
  ander soort werk).
• Rouleren met taken van een andere orde.

Taakafwisseling
• Het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en
  lichtere taken.

Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren / af te wisselen i.p.v. afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week. Door te wisselen van werkplek, wordt het belastingspatroon gevarieerder.
Het valt te overwegen om op branche niveau een brochure te ontwikkelen met daarin opgenomen succes- en faalfactoren voor het invoeren van taakroulatie.

Randvoorwaarden
Organisatie
• Met name geschikt voor de allround bedrijven.
• Vooral rouleren tussen verschillende taken i.v.m. geringe aantal werknemers.
• Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en
  scholing is wellicht vereist.
• Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel
  niet meer gerouleerd worden.
• Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

Omgeving
• Training en instructie.
• Inzicht in voor- en nadelen.

Implementatie
Investeren in mensen (training en instructie) voor gelijkwaardige uitvoering van werkzaamheden.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Repeterend werk
  • Soort bedrijf: Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen2026
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren