Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Bepalen hoe zwaar je tilt

Tools: Bepalen hoe zwaar je tilt

Beschrijving
Deze tool is een snelle en eenvoudige manier om te bepalen hoe zwaar het gewicht is dat getild moet worden.

Wat is tillen?
Tillen is een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt beetgepakt en vervolgens zonder mechanische hulpmiddelen vertikaal wordt verplaatst, zonder dat de taakuitvoerder loopt.

Waarom is tillen zwaar?
Het tillen van (zware) lasten is de bekendste vorm van lichamelijke belasting.
Of een tilsituatie in het werk toelaatbaar is of niet hangt in hoofdzaak af van de volgende zeven factoren (let op de verwijzing in de figuur):
• Het te tillen gewicht
• H= Reikafstand (horizontaal vanaf tussen je enkels tot aan je handen)
• V= Verticale afstand
• F= Frequentie en duur van de til arbeid
• A= Asymmetrie oftewel de mate van rompdraaiing
• C= Contact met de til last (‘kan je het goed beetpakken’)

Voor het beoordelen van tilsituaties wordt in het algemeen de NIOSH-formule als uitgangspunt genomen. NIOSH gaat ervan uit dat te zwaar tillen te belastend is voor de onderrug. De NIOSH-berekening van het ideaal tilgewicht houdt daar rekening mee.

Tilbelasting volgens NIOSH
Volgens de NIOSH-methode is er meteen een ‘tilknelpunt’ als:
• Het te tillen gewicht meer dan 23 kilo is, en/of
• Er tijdens tillen boven de 175 cm getild wordt (V eindigt boven 175 cm), en/of
• Er tijdens tillen meer dan 63 cm gereikt moet worden (H is meer dan 63 cm).

Voor andere tilsituaties is met NIOSH een aanbevolen tilgewicht te berekenen door de uitgangswaarde van maximaal 23 kilo te vermenigvuldigen met zes reductiefactoren gebaseerd op de factoren uit Figuur X.

Deze berekening is specialistenwerk. Echter, in de praktijk blijkt dat 80% van de belasting door drie factoren wordt bepaald:
• De horizontale afstand (H)
• De frequentie en duur van de tilarbeid (F)
• De hoek waaronder wordt getild (rompdraaiïng) (A).

Met een snelle berekening op basis van deze drie factoren kun je een goede krijgen. Dit werkt als volgt:

 

Snelle methode om maximaal tilgewicht te bepalen

 

Stap 1

Uitgangspunt: het maximale tilgewicht is 23 kilo. Als het gewicht hoger is, is het werk te zwaar. Als het gewicht lager is: ga naar stap 2> tot en met >5.

 

Stap 2

Bepaal de horizontale reikafstand (H).

Meet van tussen de enkels tot aan de handen hoever gereikt moet worden bij het begin en het eind van de tilhandeling. Neem de hoogste waarde van de twee metingen.

Hou bij 25 cm aan: correctiefactor 1.

Hou bij 35 cm aan: correctiefactor 0,7.

Hou bij 45 cm aan: correctiefactor 0,55.

Hou bij 55 cm aan: correctiefactor 0,45.

Hou bij 63 cm aan: correctiefactor 0,40.

 

Stap 3

Bepaal de frequentie en duur van de tilarbeid (F).

Met tilarbeid wordt bedoeld: de netto werktijd besteed aan tillen en dragen. Maak daarvoor de meest passende keuze voor een correctiefactor uit onderstaande tabel:

 

 

Tot 1 uur per dag

1-2 uur per dag

3-7 uur per dag

Tot 1 x per minuut

0,94

0,92

0,81

1-2 x per minuut

0,91

0,84

0,75

3-4 x per minuut

0,86

0,79

0,55

Meer dan 4x per minuut

0,80

0,60

0,35

 

Stap 4

Bepaal de hoek waaronder wordt getild (A).

Wordt er met de rug gedraaid tijdens het tillen? Kies de meest passende correctiefactor:

0= rechte rug, geen draaiïng groter dan 20 graden: correctiefactor 1.

1= gedraaide rug van 20 tot 45 graden, correctiefactor 0,7.

2= gedraaide rug meer dan 45 graden, correctiefactor 0,5.

Stap 5

Plaats de uitkomsten in de volgende formule:

 

23 x correctiefactor H x correctiefactor F x correctiefactor A = indicatie maximaal toelaatbaar tilgewicht

Voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

Een medewerker van het overzetplein besteedt gedurende een langere periode per werkdag gemiddeld 2 uur per dag aan het overzetten van dozen van 8 kilo per stuk. Hij zet gemiddeld tilt hij 5 dozen per minuut. Hij reikt daarbij gemiddeld 40 cm. Hij draait daarbij zijn rug 15 graden. De formule:

23 x 0,6 x 0,7 x 1,0 = indicatie maximaal toelaatbaar tilgewicht. Dat is 9,67 kilo.

Met deze frequentie en duur van tilwerkzaamheden wordt net wel aan de NIOSH norm voldaan. 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.94 sterWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterrenWaardering 0.94 sterren
Aantal waarderingen2371
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren