Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Voorlichting en instructie

Collectieve oplossingen: Voorlichting en instructie

• Type oplossing: Gedragsmatig en Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Alle werknemers, inclusief uitzendkrachten, stagiaires, nieuwe werknemers en tijdelijke arbeidskrachten, moeten op doeltreffende wijze voorlichting en instructie krijgen over:
• Informatie over arbozaken, inclusief contactpersonen. 
• De aard van het werk en de daarmee gepaard gaande gezondheid- en veiligheidsrisico’s en
  maatregelen om de risico's te beheersen.  
• Relevante veiligheid en arboprocedures en werkinstructies. 
• Het uivoeren van een goede en veilige werktechniek. Hierdoor wordt lichamelijke overbelasting en onveilige
  situaties voorkomen.
• Het goed gebruik maken van de technische voorzieningen (hulpmiddelen) ter beperking van de risico’s.
• Het goed gebruiken van machines ter beperking van de risico's.

Oplossing voor
Medewerkers voorlichten over gezond en veilig werken. Door het vergroten van kennis over de risico's en maatregelen kan men op een goede manier omgaan met de risico's. Onvoldoende kennis kan leiden tot een onveilige en/of lichamelijk belastende manier van werken. 

Specificaties
• Goede afspraken zijn belangrijk voor het succes van een voorlichting.
• Instructie alleen is te theoretisch, oefenen is een integraal onderdeel van de instructie.
• Pak gesignaleerde knelpunten snel aan. Dit werkt erg motiverend.
• Een voorlichting dient periodiek herhaald te worden. 

Randvoorwaarden
Organisatie
Voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
• Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en
  eventuele demonstratie hoe gezond en veilig gewerkt kan worden.
• Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een werkplekconsulent alle werknemers en geeft de
  voorlichting aan één of twee werknemers.
• Periodieke rondgang waarbij alleen aan medewerkers die dat nodig hebben voorlichting en hulp
  wordt gegeven.
• De leidinggevende dient toezicht op naleving van de maatregelen te houden.
• De voorlichting moet praktijkgericht zijn.
• De leidinggevende vervult een sleutelpositie en moet het goede voorbeeld geven. 
Techniek
• Training en instructie.
• Inzicht in voor- en nadelen.

Implementatie
Aanschafkosten
• De kosten zijn afhankelijk van onder andere het aantal medewerkers dat instructie krijgt en
  de manier waarop.

Mogelijke fabrikant/leverancier
• Diversen

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Duwen en trekken / Repeterend werk / Reiken / Overig
  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1847
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren