Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Preventiemedewerker

Collectieve oplossingen: Preventiemedewerker

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving oplossing
Alle bedrijven zijn verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico’s in het bedrijf. Bij kleinere bedrijven (met minder dan 15 werknemers) mag de preventiemedewerker ook de werkgever zijn.
De preventiemedewerker heeft specifieke kennis van de arbo-risico’s in het bedrijf.      Oplossing voor
Bevorderen gezond en veilig werken.

Ergonomie of veiligheids effecten
• De preventiemedewerker houdt toezicht op het uitvoeren van gezond en veilig werkgedrag.
• Vermindering verzuim en arbeidsongevallen door vroegtijdige signalering van
  arbeidsrisico’s.

Specificaties oplossing
De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:
• Meewerken aan het verrichten en opstellen van de (branche) RI&E.
• Bijdragen aan de uitvoering van maatregelen uit het Plan van Aanpak van de RI&E.
• Overleg voeren met en advies geven aan de OR of personeelsvertegenwoordiging, door: 
        - Voorlichting geven over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
        - Voorlichting geven over de maatregelen die het bedrijf en de medewerkers    
          kunnen treffen.
• Uitleg bieden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Als vraagbaak fungeren voor medewerkers in het bedrijf.

Randvoorwaarden 
Organisatie 
• Iedere onderneming bepaalt zelf over welke deskundigheid een medewerker met
  preventietaken moet beschikken.
• Er zijn uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan een
  preventie medewerker.
• De deskundigheid die nodig is, moet blijken uit de RI&E van ieder bedrijf.
• Het is mogelijk de preventietaken over meerdere personen te verdelen.
• De preventiemedewerker moet voldoende tijd krijgen om de preventietaken zelfstandig en onafhankelijk uit
  te kunnen voeren. 
• De preventiemedewerker is gebaat bij organisatorische, vakinhoudelijke en didactische vaardigheden.

Facultatief: Een opleiding preventiemedewerker met herhalingsbijeenkomsten; dit is niet verplicht, wel aan te bevelen.

Implementatie 
Aanschafkosten 
1-daagse cursus preventiemedewerker: € 400,- (richtprijs)

Mogelijke fabrikant/leverancier
• www.preventiemedewerker.net
• vhp human performance, tel 070- 3892010, www.vhphp.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Duwen en trekken / Repeterend werk / Reiken / Overig
  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen / Niet aangedreven middelen
  • Geluid: Alles over geluid
  • Klimaat: Alles over klimaat
  • Veiligheid: Alles over veiligheid / Veiligheidsgedrag / Machineveiligheid
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen2054
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren