Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Gladde vloeren

Bron oplossingen: Gladde vloeren

• Type oplossing: Technisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
Bij intern transport en fysieke belasting is een voldoende stroeve ondergrond van belang. Hier is een norm voor, namelijk: de NTA (Nederlandse Technische Afspraak 7909; versie 2003). Uit onderzoek is gebleken dat uitglijden op een te gladde vloer de voornaamste oorzaak is bij vallen op gelijke hoogte (bron: http://www.arboportaal.nl/types/brochure/struikelen-uitglijden.html). Het is dus erg belangrijk dat de ondergrond waarop gewerkt wordt (vloer, bordes, trapje, plateau op transportmiddel) voldoende stroef is. Er wordt dan gesproken van slipwerendheid van de ondergrond.
Jaarlijks vallen er ongeveer 23.000 slachtoffers t.g.v. uitglijden op een te gladde vloer. Ongelukken als deze zijn te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Een voorbeeld hiervan is het behandelen van de vloer met een kleurloze vloeistof die de vloer stroef maakt.
Om te bepalen of uw vloer voldoende stroef is, kunt u metingen laten verrichten. Hierbij geldt dat:
• Slipwerendheid van <0,71 is te laag (gladde vloer);
• Slipwerendheid van 0,71-0,80 is in orde;
• Slipwerendheid van > 0,80 is te stroef.
Als u materiaal inkoopt of een vloer laat leggen vraagt u dan de leverancier te garanderen dat aan deze norm voldaan wordt.

Andere maatregelen die u zelf kunt nemen zijn:
• Goed schoonmaken van de vloer.
• Dragen van schoeisel met een antislipzool.


Oorzaken van bedrijfsongelukken, uitgedrukt in percentages.

Oplossing voor
Gladde vloeren.

Ergonomie- of veiligheidseffecten
Voorkomen van gladheids- of slipproblemen.

Specificaties
 Eenmalige behandeling met anti-slip product is voldoende.
 Behandeltijd is afhankelijk van het te behandelen oppervlak.
 Na behandeling mag vloer 6 uur niet betreden worden.
 Schoonmaken met agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden.

Randvoorwaarden
Technisch:
 Vloer moet silicium houdend zijn (bij beton, tegels, natuursteen is dit het geval).
 Vloer moet voor behandeling grondig gereinigd worden.

Implementatie
Aanschafkosten:
Op aanvraag.

Mogelijke fabrikant / leverancier
 Slipsafe Products BV, tel: 0348 55 10 20, www.slipsafe.nl
 Slipstop Nederland, tel: 033 463 41 27, www.slipstop.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Overig
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen2174
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren