Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Maximale duw- en trekkracht

Minimumeisen: Maximale duw- en trekkracht

Korte omschrijving
Voorkom uitoefenen van te grote krachten bij duwen en trekken.

Beschrijving
In het Arbobesluit staat dat “duwen en trekken van objecten tijdens het werk geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker mag opleveren”.

Onder duwen en trekken wordt het handmatig in beweging brengen en verplaatsen van een last over een langere afstand verstaan, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen.

Branche afspraak
Als uitgangspunt wordt genomen dat het gewicht van een kar inclusief belading niet meer dan 300-350 kg mag zijn. Onder optimale omstandigheden zal de grenswaarde voor maximale duw- en trekkrachten dan niet overschreden worden. Onder niet optimale omstandigheden (aanwezigheid van drempels, kleine wielen of een grote versnelling waarmee de kar op gang wordt gebracht) wordt aangeraden om de "duw- en trekcalculator" te gebruiken. Deze is te vinden onder "tools" in deze arbocatalogus.

Van groot belang is dat het op gang duwen en trekken op een rustige manier gebeurt. De grafiek onder toont het verschil tussen snel op gang brengen en rustig op gang brengen (rood/wit geblokt = snel op gang brengen, groene lijn = rustig op gang brengen).


Bron: handboek Fysieke belasting 2005, Sdu Uitgevers

Oplossing
Handmatig duwen en trekken kan beperkt worden door o.a. het inzetten van heftrucks, elektrische palletwagens of handpallettrucks met een elektromotor. Zie “oplossingen” in deze arbocatalogus voor meer informatie over deze hulpmiddelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u in de norm NEN-EN 1005-3 voor verschillende duw- en treksituaties de maximaal aanbevolen kracht vinden.

Deze minimumeis valt onder het Arbobesluit art. 5.2 en 5.3.

Bestanden

Excel Duw- en trekcalculator.xls

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Duwen en trekken
  • Intern transport: Alles over intern transport / Niet aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.73 sterWaardering 0.73 sterrenWaardering 0.73 sterrenWaardering 0.73 sterrenWaardering 0.73 sterren
Aantal waarderingen2053
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren