Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Beperken van het tilgewicht

Minimumeisen: Beperken van het tilgewicht

Korte omschrijving
In de branche wordt ernaar gestreefd om, waar mogelijk, niet meer dan 23 kg per persoon te tillen.

Beschrijving
In het Arbobesluit staat dat “het tillen en dragen van lasten geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker”. Onder tillen wordt het verticaal, handmatig verplaatsen van lasten verstaan.
De Arbeidsinspectie hanteert echter al sinds jaar en dag als maximaal tilgewicht een grenswaarde van 23 kg per persoon. Dit betekent dat er naar gestreefd niet meer dan 23 kg per persoon en 46 kg met twee personen te tillen. Het gaat de Arbeidsinspectie niet om het exacte gewicht, maar om de toepassing. Soms is incidenteel 25 kg tillen niet te vermijden.
Het getal van 23 kg is afkomstig van een Amerikaanse methode (genaamd de NIOSH methode) die aangeeft dat tillen veilig is als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen en te hoog stapelen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt.
Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan is het maximaal toegestane tilgewicht veel lager.Branche afspraak

• Binnen de branche wordt ernaar gestreefd om waar mogelijk niet meer dan 23 kg per persoon, onder
  optimale omstandigheden, te tillen.
• Risicovolle tilsituaties worden beschreven in de RI&E.
• Maatregelen om risicovolle tilsituaties aan te pakken worden beschreven in het Plan van Aanpak.

Oplossing
Door de inzet van hulpmiddelen, zoals een opstap of een heftafel wordt zowel hoog, als laag tillen verminderd. Met behulp van instructies en trainingen kunnen medewerkers een goede tiltechniek aanleren.
Zie "oplossingen" in deze arbocatalogus voor hulpmiddelen en tips voor een goede werktechniek.

Meer informatie
Uitleg over de  NIOSH methode kunt u vinden op:
www.arbobondgenoten.nl

Deze minimumeis valt onder het Arbobesluit art. 5.2, 5.3 en 5.4. 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.89 sterWaardering 0.89 sterrenWaardering 0.89 sterrenWaardering 0.89 sterrenWaardering 0.89 sterren
Aantal waarderingen2236
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren