Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Stappenplan invoeren maatregelen

Tools: Stappenplan invoeren maatregelen

Beschrijving

Het invoeren van maatregelen om knelpunten aan te pakken, blijkt in de praktijk altijd lastiger te zijn dan men vooraf kan bedenken. Ook bij het implementatieproject wat op dit moment wordt uitgevoerd bij leden van het AGF groothandelsfonds, blijkt dit weer. Sommige vooraf bedachte oplossing blijken op een hoger niveau (ketenaanpak) aangepakt te moeten worden, anderen zijn minder praktisch dan gedacht, en weer andere worden wel enthousiast ontvangen maar blijken (nog) niet goed gebruikt te worden.

Ook uit andersoortige implementatieprojecten blijkt dat succesvolle invoering en toepassing op langere termijn niet vanzelfsprekend te zijn.
 

Dit stappenplan geeft de belangrijkste aandachtspunten voor het succesvol invoeren van maatregelen.


Stap 1: Houd bij het kiezen van een maatregel rekening met:

• Werking: Blijkt uit branche informatie dat de maatregel een goede oplossing is voor het probleem? Zijn er
  collega bedrijven die al ervaring met de maatregel hebben?
• Combinatie: Is de kans op succes groter als gekozen wordt voor een combinatie van maatregelen i.p.v.
  invoeren van één maatregel?
• Voordeel: Zien medewerkers het voordeel van de maatregel? Oftewel, is er draagvlak voor de maatregel?
• Aansluiting: Sluit de maatregel aan bij de bestaande werkwijzen en gewoonten?
• Eenvoud: Is de maatregel makkelijk in gebruik? En wordt dit ook zo gezien door degenen die ermee moeten
  werken?
• Testfase: Probeer een maatregel altijd eerst op kleine schaal uit indien dit mogelijk is.
• Resultaat: Zijn de gevolgen van het invoeren van de maatregel meetbaar en duidelijk te maken aan de
  werknemers?
 

Stap 2: Gevolgen van de maatregel:
Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een maatregel, ga dan na wat de gevolgen kunnen zijn van de maatregel in uw specifieke situatie.
Betrokkenen: Voor wie verandert de werkwijze door invoering van de maatregel?
Zichtbaar voordeel: Zijn de voordelen van de invoering van de maatregel op korte termijn merkbaar en
  zichtbaar, ook voor medewerkers?
Invloed op werkorganisatie: Is het nodig om de werkwijze, werkomgeving of procedures aan te passen? Of is
  het mogelijk de maatregel aan te passen aan de huidige procedures?

Stap 3: Invoering van de maatregel:
• Verantwoordelijkheid: Spreek af wie verantwoordelijk is voor de invoering van de maatregel en maak dat bekend
  aan andere betrokkenen.

• Werkwijze: Maak gebruik van een combinatie van voorlichting, training, afspraken.
• Plan: Leg vast wie wat doet. Maak voldoende middelen vrij, zoals tijd en geld.
Doelstelling: Formuleer een concreet en meetbaar doel. Bijvoorbeeld: hoeveel minder gezondheidsklachten
  treden op na invoering van de maatregel?

Stap 4: Beoordelen van het resultaat:
• Evaluatie van de maatregel: Ga na of de doelstelling is gehaald en besteed aandacht aan niet bedoelde
  neven-effecten.

• Evaluatie van de invoering: Is de juiste manier voor invoering gekozen? Of zijn er onverwachte gebeurtenissen
  geweest die effect hebben gehad op de invoering.
Kosten en baten: Schat in of de baten (tevredenheid, grotere veiligheid, gemakkelijker werken etc.) opwegen
  t
egen de kosten.

Stap 5: Effect van de maatregel op termijn:
• Borging: Een maatregel behoeft continue aandacht. Geef daarom geregeld informatie aan alle betrokkenen over
  de resultaten. Communiceer over onvoorziene nadelen.
• Organiseer na enige tijd een opfriscursus, zodat de maatregel optimaal uitgevoerd blijft worden.


Bron: www.gezondtransport.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Fysieke belasting: Alles over fysieke belasting / Tillen en dragen / Duwen en trekken / Overig
  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen / Niet aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Tools

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1864
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren