Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Verkeersplan

Bron oplossingen: Verkeersplan

• Type oplossing: Organisatorisch
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: 0-2 jaar

Beschrijving
In een bedrijfsruimte waar dagelijks verkeer met transportmiddelen (heftrucks, handpalletwagens, maar ook voetgangers) voorkomt, moeten verkeersregels en een verkeersplan zijn opgesteld.
Het verdient de voorkeur bij het opstellen van een bedrijfsverkeersreglement aan te sluiten bij de wet- en regelgeving voor de openbare weg.Scheiden van functies

Om ongevallen te voorkomen moeten belangrijke transportroutes op voldoende afstand van looproutes zijn. Zorg er in uw DC altijd voor dat voetgangers en intern transport zoveel mogelijk gescheiden worden. Voorbeelden van maatregelen zijn:
• Markeer voetgangerspaden groen en de rijweg voor intern transport geel. Door
  looproutes te markeren, worden deze zichtbaar afgeschermd van de transportroutes.
• Op drukke, onoverzichtelijke plekken kunnen lage hekken nodig zijn om een goede
  afscherming te realiseren.
• Maak zebra's als veilige oversteekplaatsen met dezelfde oversteekregel als in het
  verkeer (voetganger heeft voorrang).
• Ook kunnen de paden, bestemd voor intern transportvoertuigen, gemarkeerd worden.
  Voor een heftruckchauffeur is het bijvoorbeeld handig als vastgesteld is op welke
  plekken de lading afgezet mag worden en op welke plekken niet
• Hang bolle spiegels op kruispunten.

Rijrichtingen
• Sluit bij het kiezen van een rijrichting zoveel mogelijk aan bij de goederenstroom
• Probeer een rijcircuit uit te zetten waarbij zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer
  voorgeschreven wordt. Is dat niet overal mogelijk, dan wordt zoveel mogelijk rechts
  aangehouden.

Voorrangregels
Bij het opstellen van voorrangsregels is het “Wegenverkeersregelement” en goed uitgangspunt.

Rijgebieden
• Hou aan beide zijden van het transportmiddel minimaal 20 cm vrije ruimte
• De gangpadbreedte en doorrijdhoogtes zijn bepalend voor welk soort transportmiddelen
  ingezet worden.

Rijsnelheden
Spreek af wat de maximaal toelaatbare snelheid van transportmiddelen is.

Verkeersspiegels
• Door bolle spiegels te plaatsen op plaatsen waar de kans op aanrijding groot is (b.v. op
  een kruising of onoverzichtelijke hoeken), wordt het zicht beter en de veiligheid vergroot
• Door een achteruitkijkspiegel te plaatsen op de heftruck wordt ook het zicht en de
  veiligheid verbeterd.
  Bovendien wordt de lichamelijke belasting van de bestuurder vermindert doordat hij
  minder met de rug hoeft te draaien.

Waarschuwingsborden
Plaats waarschuwingsborden op onoverzichtelijke hoeken of kruispunten.

Deuren
• Gedeeltelijke transparante deuren moeten in ieder geval vanaf 1,25 meter zijn voorzien
  van een doorzichtig oppervlak van onbreekbaar materiaal zoals kunststof of
  veiligheidsglas.
• Deuren in transportroutes mogen niet door voetgangers worden gebruikt, tenzij de
  deuren gedurende de werktijd altijd open staan
• Bij dockshelters moet een aparte deur zijn voor voetgangers zijn.
• Als er achter een deur sprake is van 'kruisend' verkeer, dan moet de deur zijn
  uitgevoerd als schuifdeur. Een signalering waarschuwt daarbij voor naderend verkeer.

Opslag
Transport-, looproutes en werkplekken rondom machines moeten vrij zijn van opslag, rollend materieel (o.a. rolcontainers), pallets, etc.

Oplossing voor
Duidelijk maken waar wie zich in het bedrijf mag bevinden.
• Een efficiëntere goederenstroom.
• Verminderen kans op aanrijdingen.

Ergonomie of veiligheids effecten
Verhoging veiligheid in het bedrijf doordat het voor iedereen duidelijk is waar hij zich
  mag bevinden.
Beperking kans op materiele en lichamelijke schade door botsingen.

Randvoorwaarden
Organisatie
• Verkeersplan moet afgestemd worden op de bestaande bedrijfsprocessen (o.a. inkoop,
  opslag, productie en transport).
• Betrek medewerkers bij alle stappen van het invoeren van een verkeersplan
• Na opstellen van verkeersplan is het belangrijk dat dit ook gehandhaafd blijft!

Implementatie
Aanschafkosten
Prijs op aanvraag.

Mogelijke fabrikant/leverancier
Prevent, tel: 0032 26 43 44 44, www.prevent.be
BMWT, tel: 070 301 01 03, www.bmwt.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen / Niet aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.91 sterWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterrenWaardering 0.91 sterren
Aantal waarderingen2178
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren