Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Oplossing gedragsaanpak: Veilig rijden op de heftruck

Collectieve oplossingen: Oplossing gedragsaanpak: Veilig rijden op de heftruck

• Type oplossing: Gedragsmatig
• Productiesnelheid: Gelijk
• Invoertermijn: Direct

Beschrijving
Jaarlijks gebeuren veel ongevallen of bijna ongevallen met heftrucks. Binnen de heftruckongevallen is bij maar liefst 42% van alle ongevallen een aanrijding met of tussen heftrucks de oorzaak. Stilstaan bij veiligheid rond heftrucks is daarom van groot belang. Deze oplossing geeft enkele aanbevelingen op het gebied van veiligheid rond heftrucks. De aanbevelingen kunnen in de vorm een brochure worden uitgedeeld. De aanbevelingen staan kunt u hieronder vinden.

Wat kan de bestuurder zelf doen?
Elke heftruck moet zijn voorzien van een veiligheidsgordel als een veiligheidskooi ontbreekt. Draag die gordel.
Heftruckbestuurders en werknemers die op plaatsen komen waar heftrucks rijden, moeten
  veiligheidsschoenen ter beschikking hebben gekregen. De werknemer is verplicht deze schoenen te dragen.
Ga nooit op de lepels van een heftruck staan wanneer deze wordt gebruikt als hoogwerker.
  Ook op een pallet staan is levensgevaarlijk. Het is alleen toegestaan een heftruck
  als hoogwerker te gebruiken als er een veilig ingerichte bak aanwezig is.
Laat passagiers alleen meerijden als daarvoor een veilige voorziening is op de heftruck.
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je niet op een heftruck rijden. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder
  toezicht op een heftruck rijden.
Rij niet met een onstabiele of te zware last.
Rij niet met een hooggeheven last. Je heft de mast pas op de plek waar de last moet worden afgeleverd.
Rij niet vooruit met een last die het zicht belemmert.
Druk op de claxon als je een onoverzichtelijke situatie nadert.
Rij niet onverantwoord hard.
Rij niet met onvergrendelde vorken.

Wat kan het bedrijf doen?
De heftruck moet een handrem, claxon, veiligheidskooi of autogordel, dodemanskop, noodstopknop en
  gebods- en verbodsbord hebben. Ook moet op de truck staan hoeveel kilo deze maximaal mag heffen.
Binnen mogen alleen elektrisch aangedreven heftrucks worden gebruikt. Want die stoten geen schadelijke
  stoffen uit.
De werkgever kan zorgen voor een opleiding voor het veilig gebruiken van een heftruck.
De werkgever moet de werkvloer zo veilig mogelijk in te richten. Vlakke vloeren, voldoende manoeuvreerruimte,
  stevige stellingen en maximumsnelheden kunnen daarbij helpen.
De werkgever kan een verkeersplan opstellen met daarin afspraken over gescheiden rij- en looppaden,
  voorrangsregels, claxonneren etc.
Belangrijk is ook dat de heftruck een CE-markering heeft, zoals aangegeven in het Warenwetbesluit
  Machines. Tenminste, als deze na 1985 gebouwd is. Oudere heftrucks moeten voldoen aan de eisen van de
  Richtlijn Arbeidsmiddelen. Noteer daarnaast alle onderhoudsbeurten in het onderhoudslogboek.
  De Arbeidsinspectie kan hier bij een controle om vragen.
Wordt de heftruck ook als hijsinstallatie gebruikt? Dan moet de heftruck in combinatie met de hijsinstallatie
  ook als geheel gekeurd worden volgens de Wet gevaarlijke werktuigen.
De heftruck en de bijbehorende hulpmiddelen, zoals vatenklem, pallets en dergelijke moeten altijd in goede
  staat zijn.
Technische maatregelen, zoals het aanbrengen van snelheidsbegrenzers of het monteren van schoksensoren.
De werkgever kan zorgen voor een goede bestuurdersstoel. De bestuurders voelen dan minder trillingen en
  schokken als ze met een heftruck werken. Zo worden klachten voorkomen.
Door herhalingstrainingen over het gebruik van de heftruck blijft iedereen scherp. En dat komt de veiligheid ten
  goede.

Oplossing voor
Vergroten veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden.

Ergonomie of veiligheids effecten
Verhogen veiligheid voor chauffeur en omstanders bij het rijden met een heftruck.

Specificaties
Onder heftrucks worden verstaan: vorkheftrucks, reachtrucks, stapelaars, motorpallettrucks, orderverzamelaars, enzovoorts. Alle motorisch aangedreven apparaten voor het heffen van lasten worden dus geschaard onder het begrip heftrucks.
Goed opgeleide heftruckbestuurders zijn minder betrokken bij ongevallen dan bestuurders die niet zijn opgeleid. Het is bekend dat bedrijven die overgingen op het opleiden van heftruckbestuurders, daarna aanzienlijk minder schade en aanrijdingen hadden door heftrucks. Ook een veilige inrichting van de routes waar heftrucks rijden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van aanrijdingen.

Randvoorwaarden
Organisatie
Toezicht door leidinggevenden en met zijn allen uitvoeren van goed gedrag zijn een voorwaarde voor succes.

Implementatie
Indien de aanbevelingen in de vorm aan een brochure binnen de organisatie worden verspreid worden de kosten gevormd door ontwikkelkosten en druk/printkosten. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de manier waarop de brochure wordt opgesteld en het aantal brochures.

Mogelijke fabrikant/leverancier
Via internet is diverse informatie beschikbaar.

Bron: www.veiligengezondwerken.nl

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Oplossingen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1941
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren