Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Opleiden chauffeurs intern transport

Minimumeisen: Opleiden chauffeurs intern transport

Korte omschrijving
Werknemers moeten met de bediening van het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd zijn.

Beschrijving
In het Arbobesluit staat dat:
"Werknemers met de bediening van het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd moeten zijn en bekend moeten zijn met de bedieningsvoorschriften en met de bedrijfsreglementen. De werkgever is verplicht werknemers grondig te (laten) instrueren".
De wetgeving vereist specifieke deskundigheid. De werkgever mag zelf de inhoud en uitvoering van deze specifieke deskundigheid beslissen, maar is daar ook verantwoordelijk voor.

"Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn (let op: ook jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen dus transportmiddelen gebruiken en besturen, mits zij zodanig zijn geïnstrueerd en zodanig onder deskundig toezicht staan, dat de geïnventariseerde verhoogde risico’s  voor jeugdigen afdoende worden voorkomen)."

Branche afspraak
• Jongeren van 16 en 17 jaar mogen niet op gemotoriseerde intern transportvoertuigen
  rijden.
• Medewerkers vanaf 18 jaar moeten bij een opleidingsinstituut of door een intern
  geschoolde zijn opgeleid tot heftruckbestuurder. 
• De bekwaamheid van de medewerker moet aantoonbaar zijn. De Arbeidsinspectie
  stelt hierover het volgende: "Bedieners’/chauffeurs van heftrucks moeten een specifieke
  deskundigheid
bezitten. Een speciale opleiding voor heftruckbestuurder door een door
  de
branche erkend opleidingsinstituut, kan over het algemeen als doeltreffende
  voorlichting en instructie worden beschouwd. Dergelijke instituten geven doorgaans een
  bewijs of certificaat af, als een heftruckchauffeur met goed gevolg de
opleiding heeft
  afgerond”.

Een mogelijkheid om aan deze afspraken te voldoen is het opnemen van afspraken in het bedrijfsreglement.

Meer informatie
P.I.T., tel: 040 205 45 50, www.pitpit.nl
AGF Groothandelsfonds, tel: 036 - 52 36 120, www.agfgroothandelsfonds.nl
FNV Bondgenoten, tel: 0900 96 90, www.fnvbondgenoten.nl
VTL, tel: 0900 14 42, www.vtl-cursussen.nl

Bron van onderstaande PDF-file: www.arbobondgenoten.nl

Bestanden

Bestand

Heftruck, hoe voorkom ik ongevallen?
Heftruck, hoe voorkom ik ongevallen?
Veilig werken met de heftruck
Veilig werken met de heftruck

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1835
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren